FVRF Tidningen

I listan till höger hittar du aktuellt och tidigare nummer av FVRF Tidningen.

Tidningen skickas ut till alla medlemmar tre gånger per år. I slutet av april, september och december.

Har du inte fått tidningen? Kontakta oss så hjälper vi dig!


FVRF Tidningen nr 1 20192019-04-265.55 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20182018-12-192.25 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20182018-09-252.93 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20182018-04-261.92 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20172018-01-022.63 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20172017-09-262.35 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20172017-05-122.75 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20162016-12-232.26 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20162016-09-282.53 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20162016-04-272.56 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20152015-12-181.61 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20152015-10-082.08 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20152015-04-283.40 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20142014-12-293.41 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20142014-10-064.86 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20142014-04-252.99 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20132014-01-101.71 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20132013-10-071.96 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20132013-05-091.44 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20122013-01-031.38 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20122012-10-201.30 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20122012-04-202.50 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20112012-01-161.41 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20112012-11-151.22 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20112012-11-1510.14 Mb
FVRF Tidningen dec 20102012-11-150.50 Mb
Skriv ut
 

Allmänt om medlemskap

Medlemskap

För att kunna delta i Flygvapenfrivilligas verksamhet måste du vara medlem i en flygvapenregion eller specialförbund. 

Krav

För medlemskap i en av Flygvapenfrivilligas fem flygvapenregioner krävs endast att du är fyllda 15 år, dagen för medlemskapet. Du behöver inte vara svensk medborgare för att bli medlem (men det kan krävas för viss verksamhet) Är du inte svensk medborgare måste du vara fast bosatt i Sverige. För svenska medborgare finns inget krav på detta.

För att bli medlem i specialistförbundet Markförsvarsförbundet så krävs att du är 18 år och att du gått (eller går) en militär grundutbildning. 

För vissa utbildningar finns ytterligare krav. Detta kan gälla t.ex. ålder vad gäller hantering av vapen, fysiska krav vid befordringsutbildning, allergier vid hundtjänst etc. Om sådana krav föreligger så specificeras de i kurskatalogen.

Policy

All verksamhet i Flygvapenfrivilliga baseras på respekten för människors lika värde oavsett ålder, kön, hudfärg, religion, sexuell läggning eller etniskt urprung. Den som på något sätt visar att han eller hon inte respekterar detta förhållningssätt kan inte förvänta sig ett medlemsskap i Flygvapenfrivilliga. Flygvapenfrivilliga förbehåller sig rätten att avskilja medlem som vid kontroll visat sig sökt medlemskap eller utbildning på oriktiga eller falska grunder.

Regioner

Regionerna har ett geografiskt upptagningsområde som omfattar flera län. Du kan oberoende av din bostadsadress bli medlem i vilken region du vill och du kan också vara medlem i flera. Lämpligast är dock att du blir medlem i den region som finns närmast dig. Tillträde till central utbildning är oberoende av regionstillhörighet.

Medlemsfunktioner

Som medlem har du tillgång till våra utbildningar, kurser och aktiviteter. 

Du kommer även att få ett inlogg till webbsidan där du kan ta del av medlemsfunktionerna. 

Aktuell & Pressklipp

Nyheter

Sök

 


Information från regionernaNordSydVästMittÖstMarkförsvarsförbundet

NIJMEGENMARSCHEN

GENOMFÖRS 16-19 JULI 2019

Försvarsutbildarna har uppdragits av Försvarsmakten att samordna deltagandet från de Frivilliga försvarsorganisationerna i Nijmegenmarschen.

Kortfattat kan detta arrangemang beskrivas som en marsch på 16 mil som ska genomföras under fyra dagar.

För mer information klicka på länken www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen/

FRÅGOR OM MARSCHEN?

Allmänna frågor:
Försvarsutbildarnas Kansli
Tel: 08-587 742 20
E-post: nijmegen@forsvarsutbildarna.se

Marschträning och utrustning:
Lennart Lundberg
E-post: lennart.lundberg@forsvarsutbildarna.se

Övrigtjubileumsskrift

Klicka på boken för att hämta Jubileumsskrift 1962-2012


De frivilliga försvarsorganisationerna,en viktig del av Sveriges försvar.
Klicka på bilden för att läsa pdf-filen.