Logga in

Förmåner

Kostnaden för mat, logi, resor till & från samt sjukvård och försäkring då du deltar i utbildningarna betalas av Flygvapenfrivilliga.

Utöver detta erhåller du dagpenning eller dagersättning.( gäller ej ungdomskurser)

Dagpenning

Vid kurser som är längre än två dygn utgår dagpenning enligt något av nedanstående alternativ.

  • Dagpenningen beräknas utifrån SGI (sjukpenninggrundande inkomst) på följande sätt - Din årsinkomst X 0,9 / 365 , dock max 917kr per dag.

  • Har du ingen bestyrkt sjukpenninggrundande inkomst erhåller du 130 kr per dag.
    Ersättning utbetalas inte för lördag och/eller söndag eller annan helgdag om utbildningen påbörjas eller avslutas sådan dag. Om Du med arbetsgivarintyg kan påvisa att Du skulle ha arbetat får Du ersättning.

Påbörjas utbildningen före en helg och fortsätter på närmast efterkommande vardag får Du ersättning för mellanliggande lördag/helgdagar.

Dagersättning

Vid kurser som är kortare än tre dagar utbetalas dagersättning.
Denna ersättning är 146 kr per dag och skattefri.

OBS! Dagpenning och dagersättning får inte blandas vid en utbildning.