Logga in

Åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Publicerad: den 23 december 2021

Åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Vaccinintyg behövs!! Med anledning av att den pågående Corona-pandemin, så behöver alla deltagare och instruktörer kunna visa upp giltigt vaccinintyg vid FVRF regionala och centrala kurser under perioden 1 januari t o m 31 mars 2022. Detta tillägg har tillkommit då Folkhälsomyndigheten skärpt riktlinjerna för lägerverksamhet för ungdomar samt att det på långväga inrikesresor krävs vaccin-pass alt -intyg.

Flygvapenfrivilliga följer regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 och anpassar regelverket för verksamhet från den 8 december. - Vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 och till viss del mot smittspridning. Vi är fortfarande mitt inne i en pandemi och det är därför viktigt att visa extra omtanke och försiktighet, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten.

Individer som inte är fullvaccinerade och inte kan visa upp vaccinationsintyg, uppmanas att avstå från kursverksamhet och övrig verksamhet inom FVRF. Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper. Ingen som har sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten.

Flygvapenfrivilliga rekommenderar därför att alla som erbjuds vaccin, ska vaccinera sig, för sin egen och sina medmänniskors säkerhet samt för samhällets. Om du redan nu har ett vaccinationsintyg, så kan du ladda upp det på ditt personkort under filer. Gå in på www.covidbevis.se och följ anvisningarna ladda hem ditt intyg.

Inför varje kurs skall även fortsättningsvis riskanalys upprättas och skickas till FVRF kansli (info@fvrf.se) som redovisar denna gentemot HKV PROD FPE GEN. Analysen skall ligga till grund för anpassningar enligt Folkhälsomyndighetens och Försvarsmaktens beslut och riktlinjer. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet.

Uppstår influensaliknande symtom hos kursdeltagare eller instruktör/kurschef under kurstid ska kurschef rapportera det till Flygvapenfrivilligas kansli. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ska inga personuppgifter eller uppgifter om hälsa som kan kopplas till en individ kommuniceras, utan endast antal personer med influensaliknande symptom.

Stockholm den 8 december 2021

Lennart Thomsen 

Generalsekreterare Flygvapenfrivilliga