FLYGVAPEN I FÖRÄNDRING

Publicerad: den 19 november 2021

Inbjudan till seminarium
TID: TISDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2021, KLOCKAN 13:00 - 14:15
PLATS: LILLA NYGATAN 14, STOCKHOLM OCH ONLINE (YOUTUBE) 
OBS! Du kan nu delta på seminariet på plats på Lilla Nygatan 14. Antalet platser är begränsat.
Har du en fråga du vill ställa till de medverkande? Skicka i så fall din fråga till david.bruhn@folkochforsvar.se senast den 21:e november. Frågorna kan komma att kortas eller redigeras för att passa in i seminariet och vi kan inte garantera att din fråga kommer att ställas.
Liksom resten av Försvarsmakten står Flygvapnet inför stora förändringar i och med försvarsbeslutet från 2020. Ny materiel, ett större personalbehov och fler funktioner inom Flygvapnet kräver mer av alla inblandade parter.
Flygvapnets primära uppgift är att ständigt övervaka och skydda svenskt luftrum från kränkningar. Detta sker i en miljö som ständigt utvecklas. Att vara numerärt överlägsen är idag inte möjligt för Flygvapnet. Detta gör att svenskt flygvapen behöver vara i den absoluta tekniska framkanten såväl som taktiskt överlägsen.
För att lyckas med detta införs nu en rad nya system i såväl Försvarsmakten i stort som i Flygvapnet specifikt. Nya befattningar skapas, nya utbildningssystem införs och frivilliga får en allt större roll inom inarbetade ramar såväl som i nya konstellationer.
Samtidigt är Flygvapnets organisation inne i en transformering för att kunna möta nya utmaningar och stärka organisationen. Bland annat har flygstaben utlokaliserats från högkvarteret, politiken har beslutat om att parallella stridsflygsystem ska införas och fler kringfunktioner tillförs. Således är kompetensförsörjningen en nyckelkomponent för att lyckas med den tillväxt som påbörjats.
Dagens seminarium syftar till att adressera frågor om var Flygvapnet är idag och vart försvarsgrenen ska framgent. Vilken roll nya tekniska lösningar innebär såväl som hur förändrade personalbehov ska kunna mötas.
Välkommen!
PROGRAM
13:00 Inledning
David Bruhn, försvarspolitiskt programansvarig, Folk och Försvar
13:05 Luftrummets betydelse för det nationella försvaret
TBA, Totalförsvarets forskningsinstitut
13:20 Flygvapen i förändring
Mattias Hansson, överste, planeringschef Flygstaben
13:35 Frivillighet inom Flygvapnet
Ola Malm, Projektledare X-befattningar till Flygvapnet
Mattias Hansson, överste, planeringschef Flygstaben
13:55 Politikens syn på Flygvapnets utveckling
Pål Jonson, Riksdagsledamot (M), ordförande försvarsutskottet
TBA
14:15 Seminariet avslutas

 

 

 Anmäl dig