Logga in

Flygvapenfrivilligas Riksstämma i Linköping

Publicerad: den 28 oktober 2019

Riksstämman genomfördes i Linköping den 13-14 oktober med ett 70 tal deltagare.
Stämman öppnades med ett välkomstanförande av Riksförbundsordförande Anders Karlsson.
Därefter hölls ett antal intressanta föreläsningar av inbjudna representanter från Försvarsmakten och MSB.
Utskottsarbetet påbörjades på sen eftermiddag för att upptas under söndagen som avslutades med valberedningens förslag på ny styrelse i Riksförbundet.
Stämmomiddagen avhölls på Flygvapenmuseet där deltagarna förutom en god middag bjöds på förstklassig musik av FVRF musikkår från Nyköping.