Senarelagd utbildning UPPDATERING.

Publicerad: den 23 augusti 2021

Denna uppdatering påverkar i första hand ungdomsutbildningar som planerats för genomförande under sommaren och gäller intill 21-08-31 eller tills nytt beslut fattas.

FVRF sommarkurser ställs in.

Segelflygkurserna ställs in.

FVRF ungdomstävling ställs in.

Som ersättning för de inställda sommarkurserna planeras genomförande av ”Grundkurs höst” på samtliga platser där sommarkurser tidigare planerats (Ronneby, Halmstad, Såtenäs, Linköping, Uppsala, Östersund och Luleå). Inriktningen är att kurserna skall genomförs med sin tyngdpunkt till V 144.

Övriga centrala utbildningar som skulle ha genomförts under perioden 21-03-30 till 21-06-30 kommer, som tidigare meddelats omplaneras, för att genomföras under hösten.

Inför varje kurs skall även fortsättningsvis riskanalys upprättas och skickas till FVRF kansli (info@fvrf.se) som redovisar denna gentemot HKV PROD FPE GEN.

Analysen skall ligga till grund för anpassningar enligt Folkhälso-myndighetens och Försvarsmaktens beslut och riktlinjer.

Om influensa liknande symtom uppstår under kurs, skall detta rapporteras till FVRF kansli och hantering skall ske enligt genomförd och redovisad riskanalys.

Fortsatt gäller att FVRF regioner och förbund fortsätter att genomföra årsmöten och föreningsstämmor digitalt, samt i övrigt undviker fysiska möten. Resor minskas ner till ett minimum och arbete skall som huvudregel ske från hemmet.

Stockholm den 5 Maj 2021

Lennart Thomsen

Generalsekreterare Flygvapenfrivilliga