Logga in

Senarelagd utbildning UPPDATERING

Publicerad: den 19 mars 2021

FVRF beslut 20-12-11 som gäller fram till 21-03-30 när det gäller verksamhet i hela landet förlängs fram till 21-06-30.

Centrala utbildningar kommer under perioden 21-03-30 till 21-06-30 omplaneras och genomföras under hösten.

Ni som sökt kurser under perioden fram till 21-06-30 kommer att bli kontaktade och meddelas om om tid och plats för ett alternativt genomförande.

Regional utbildning av ungdom kommer att kunna genomföras under perioden under förutsättning att Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer följs och att Försvarsmaktens och stödjande organisationers riktlinjer och beslut    (FM2021-5812:1) kan följas. (sommarkurser omplaneras att genomföras efter 21-06-30)

Inför varje verksamhet skall riskanalys upprättas och skickas till FVRF kansli (info@fvrf.se) som redovisar denna gentemot HKV PROD FPE GEN.

Analysen skall ligga till grund för anpassningar enligt Folkhälsomyndighetens och Försvarsmaktens beslut och riktlinjer

Om influensa liknande symtom uppstår under genomförande av verksamhet, skall detta rapporteras till FVRF kansli och hantering sker enligt genomförd och redovisad riskanalys.

FVRF regioner och förbund bör genomföra årsmöte och föreningsstämmor digitalt, samt undvika i övrigt undvika fysiska möten. Resor skall minskas ner till ett minimum och som huvudregel skall arbete ske från hemmet.