Logga in

Internationellt

Flygvapenfrivilliga bedriver internationellt ungdomsutbyte med Estland och Storbritainnen.

 

Detta sker genom ömsesidiga studiebesök o.dyl. samt att elever från Estland och Storbritainnen deltar i våra utbildningar.
Naturligtvis är också svenska elever på samma sätt inbjudna att delta utomlands.

Vårt utbyte med Estland består i att de besöker och deltar i vinterkurs vecka 10 årligen som genomförs på engelska.
På sommaren reser vi med ett ungdomslag om ca. 20 ungdomar och fyra ledare, till Estland där vi deltar i en stor internationell ungdomstävling som går över några dagar.

Utbyttet med Storbritainnen genomförs på sommaren och börja med att vi besöker Storbritainnen under knappt tio (10) dagar vilket bl.a. inkludera ett besök på Riat (läs mera på https://www.airtattoo.com/ )
I slutet av augusti besöker britterna oss och deltar då bl.a i Flygvapnets stora flygdag.