Årsmöte 2019

Publicerad: den 25 oktober 2019

FVRF Region ÖST årsmöte 2019 genomfördes den 16 mars vid Herlokopterflottiljen i Linköping.

Stf C Helikopterflottiljen, öv Mats Antonsson, och utbildningschefen FVRF, Steffen Hansen, höll båda mycket interssanta genomgångar om respektives verksamhet och hur de frivilliga försvarsorganisationerna blir än mer efterfrågade. Kontentan för FVRF är bland annat att rekrytering och utbildning av frivilliga vuxna mot befattningar i Flygvapnet krigsorganisation är tydligt. Så viktigt för regionen blir, att tillsammans med övriga FVRF och berörda frivilligorganisationer, påbörja rekrytering och utbildning mot Flygvapnets behov.

FVRF Region ÖST styrelse 2019

Årsmötet valde öv Mats Antonmsson till regionsordförande FVRF Region ÖST

Årsmötet valde följande styrelse för FVRF Region ÖST:

Ordförande; Jan Otterström

Vice ordförande Bernd Priemer

Sekreterare Ellinor Hagman

Kassör Maria Melin

Ledamot/Ungdom Lizette Lindberg

Ledamot/Ungdom Max Gistafsson