Region ÖST stadgar

Publicerad: den 25 oktober 2019

FVRF Riksförbundsstyrelse godkände vid sitt styrelsemöte den 18 maj FVRF Region ÖST nya stadgar. De gäller från 1 juli 2019.

Stadgarna nås genom att klicka här