Förtjänsttecken Öst

I Regionen så har vi införskaffat ett antal förtjänstetecken i valörerna SILVER samt GULD.

Syftet har och är att regionen skall genom dessa uppmärksamma individer som på ett bra och föredömligt sätt. Bidragit till att stärka regionen och det arbete som bedrivs i regionen.

Regionen har även tagit fram och fastslagit ett reglemente för detta:

 

Flygvapenregion ÖST Reglemente för Utmärkelser

Flygvapenregion Öst utdelar följande egna utmärkelser:

  • Flygvapenregion ÖstFörtjänstmedalj i Guld
  • Flygvapenregion ÖstFörtjänstmedalj i Silver


FVR Ö styrelse utser en medaljkommitté på två personer som har i uppgift att föreslå medaljkandidater till FVR Ö förtjänstmedaljer i guld och silver.

Medaljkommittén skall också föreslå medaljkandidater till FVRF olika utmärkelser. Medaljkommittén blir utsedd för en period om två år åt gången.

FVR Ö medlemmar lämnar förslag på medaljkandidater till medaljkommittén, före den 15 januari utdelningsåret när det avser FVRF centrala utmärkelser. Och senast den 15 februari utdelningsåret när det avser FVR Ö egna utmärkelser.

Medaljkommittén lämnar sitt förslag till FVR Ö styrelse för beslut om såväl utdelning av FVR Ö medaljer samt förslag på kandidater till FVRF utmärkelser.

Grundbestämmelser för FVR Ö medaljer.

Förtjänstmedalj i guld:

Medaljen utdelas till svensk eller utländsk medborgare som erkänsla för förtjänstfullt

arbete och goda personliga insatser inom Flygvapenregion Öst verksamhetsområde, och detta under långvarig verksamhet, i regel minst fem (5) år (styrelsen kan besluta om åren skall sammanräknas under/från olika perioder t ex: 2+2+1år), som givit särskilt fruktbärande resultat.

Vederbörande bör som regel tidigare ha tilldelats medaljen i silver. Men styrelsen kan besluta undantag om detta.

Högst fem (5) medaljer bör utdelas per verksamhetsår.

Vid särskilda omständigheter kan såväl tid (antal år) som antal medaljer ändras och då efter styrelsebeslut, exv. vid jubileum eller annan speciell händelse.

 

Förtjänstmedalj i silver:

Medaljen utdelas till svensk eller utländsk medborgare som erkänsla för förtjänstfullt arbete och goda personliga insatser inom Flygvapenregion Öst verksamhetsområde, och detta för flerårigt hängivet arbete, i regel minst fyra (2) år (styrelsen kan besluta om åren skall sammanräknas under/från olika perioder t ex: 2+2+1år.

Högst åtta (8) medaljer bör utdelas per verksamhetsår.

Vid särskilda omständigheter kan såväl tid (antal år) som antal medaljer ändras och då efter styrelsebeslut, exv. vid jubileum eller annan speciell händelse.

Sammanräkning av år som beslutas av styrelsen avser även tid för vilken nominerad person uppfyller krav enligt ovan under tid då arbetet eller insats utförts inom föreningarna/förbunden Gripsholm samt Bråvalla.

För 2017-2018 så utgör styrelsen gemensamt kommite.

Flygvapenregion Öst

Styrelse