Utbildningar

ÄR DU MELLAN 15 år och 20 år???

Då kan du söka in till vår ungdomsverksamhet med kunskapsinriktning mot FÖRSVARSMAKTEN och i synnerhet FLYGVAPNET.

Regionen bedriver årligen terminsbunden verksamhet för ungdomar som fyllt 15 år upp till det år du fyller 20 år. Verksamheten bygger helt på ett frivillig engagemang men med stöd från lokala utbildningssektioner från FLYGVAPNET.

Kurs- & Övningsledningen är personer oftast med bakgrund som yrkesanställda inom FÖRSVARSMAKTEN eller som idag har en anställning inom FÖRSVARSMAKTEN men ser frivilligorganisationen som en otrolig viktig medspelare och samarbetspartner till FÖRSVARSMAKTEN. Och där FLYGVAPENFRIVILLIGA är en naturlig koppling mot FLYGVAPNET.

 

VERKSAMHETSSÄKERHET 2017/2018

Stödet lämnas av lokal sektion ifrån FÖRSVARSMAKTEN genom FLYGVAPNETS FRIVILLIGSEKTION i Linköping. Och på detta sättet säkerställer man även att verksamheten uppfyller dom krav på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö som krävs inom all vår verksamhet.

Utbildningen och frivilligorganisationen verkar inom den VÄRDEGRUND som FÖRSVARSMAKTEN och vi som FLYGVAPENFRIVILLIGA har valt att följa. vilket innebär att Du som elev har som ett krav att leva upp till vår syn på VÄRDEGRUND. Detta gäller så klart även dom frivilligbefäl som leder verksamheten och anställda i Försvarsmakten som är till för att stödja vår verksamhet.

 

Hur genomförs utbildningen??

Utbildningen genomförs som terminsbunden Regional/Lokal utbildningsverksamhet oftast under veckoslut. Verksamheten planeras på två terminer / år (tre tillfällen på hösten och upp till fyra tillfällen på våren). Varje utbildningssteg motsvarar minst 80 timmars utbildning/år.

Utbildningen bygger på en stegrande utbildning vilket innebär att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom den planerade verksamheten.

GRUNDKURS - Innebär den grundläggande kunskapsnivån. Där du som elev får kunskaper om inom den lägsta nivån som individ och i grupp för att kunna hantera materiel, personlig utrustning och gemensamt kunna ordna sig som grupp. Detta varvas så klart med studiebesök på FLYGVAPENFÖRBANDET m.m..

FORTSÄTTNINGSKURS - Avser en mer fördjupning inom materielhanteringen och prova på verksamheten. Vi går in en del på enklare ledarskap och du erbjuds möjligheten att genomföra flygning. Ökade kunskaper inom sjukvård och kamrathjälp. Fysträning och Yrkesinformation om Försvarsmakten med fokus på FLYGVAPNET.

LEDARSKAP I & II - Här går man mer in på just Ledarskapet och hur man som individ och grupp fungerar. Man får kunskaper och stöd i hur man planerar och genomför enklare anföranden och lektioner. Fördjupad information om sökvägar in mot en av. anställning i FÖRVARSMAKTEN och/eller HEMVÄRNET. Man ser även på vad en förening är och hur demokratin är uppbyggd och som förening HUR fungerar en styrelse och en ideell demokratisk organisation.

 

HUR ANMÄLER JAG MIG??

ÄR detta något som Du finner intressant så ber vi Dig att kontakta vårat kansli genom att klicka på denna länk: JAA! JAG VILL BÖRJA HOS ER!! .
Skriv namn och kontaktuppgifter. så kontaktas Du av vår organisation.