Vuxenutbildning

VUXEN OCH SENIORVERKSAMHET INOM REGION ÖST!

Inom vår region värnar vi alltid om både unga och gamla medlemmar. dett gör vi genom att erbjuda verksamhet med för en bred medlemsyta. Vi strävar efter att alltid kunna ta fram trevliga och intressanta erbjudanden om verksmahet så väl inom Flygvapenfrivilliga som med stöd av andra frivilligorganisationer eller regioner. 

Vi har alla en gemensam nämnare och det är att vi strävar efter att få en väl fungerande och kompetensbred verksamhet inom Flygvapenfrivilliga och utgöra ett tydligt alternativ åt Försvarsmakten i allmänhet och Flygvapnet i synnerhet.