Årsmöte med Flygvapenfrivilliga Region Mitt

Tid: 2021-03-25 klockan 19.00

Plats: Årsmötet kommer att ske digitalt, detta med hänsyn till Covid-19. Mötet kommer därför att genomföras via Zoom meeting.

Vid röstning kommer så kallad omvänd acklamation att användas. Det innebär att mötesordföranden kommer att fråga vilka som är emot. Få/inget svar är lika med ett bifall på frågan.

Anmälan: Du anmäler dig i första hand via appen/hemsidan, alternativt mejlar du din anmälan till fvrfm@flygvapenfrivilliga.se, meddela namn, personnummer, telefonnummer.

Bifogat finner du en film om hur du använder dig av zoom och länk till mötet finner du här:  https://zoom.us/j/98661892182

Proposition inför årsmötet hittar ni här


Vi önskar att din anmälan är det regionala kansliet tillhanda senast 2021-03-17.

Varmt välkomna!

Föredragningslista hittar ni här

 

Tillförordnad ordförande Lovisa Kronsporre

Flygvapenfrivilliga Region Mitt