Årsmötet

Inbjudan till årsmöte med Flygvapenfrivilliga Region Mitt

 

Härmed inbjuds medlemmar, hedersmedlemmar och särskilt inbjudna gäster till årsmöte med FVRF-M den 25 mars 2023.

Årsmötet genomförs från två platser, Uppsala och Östersund.
(Obs! Det är ett årsmöte som genomförs via videokonferens mellan två orter)

Tid: 2023-03-25 klockan 16.00 (Därefter bjuder regionen på middag)

Plats regionens södra del: Scandic Nord, Uppsala. (Gamla Uppsalagatan 50 i Uppsala)

Plats regionens norra del: Östersund. (Plats delges efter anmälan)

Anmälan: Du anmäler dig via appen/hemsidan, eller genom att mejla din anmälan till fvrfm@flygvapenfrivilliga.se, meddela namn, personnummer, telefonnummer, ev. allergier samt behov av övernattning. Övernattning är enbart för de som har lång resväg Du som är anmäld att delta i ungdomsutbildningen på respektive ort eller eventuell vuxenutbildning som äger rum samtidigt blir automatiskt anmäld till årsmötet genom den anmälan.

 

Anmälan ska vara det regionala kansliet tillhanda senast 2023-03-16.

Alla underlag inför årsmötet

  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Motion
  • Tilläggsupplysningar

 

Finns nu tillgängliga i Nextcloud https://fvrm.docs2open.se/nextcloud/index.php/s/4aCBoraSqSBk9Pf

 

 

MVH Styrelsen