FÖRSVARSMAKTENS FLYGDAG 2023

 

Tack för visat intresse för medlemsaktivitet flygdag 2023, men som ni redan har hört via nyheterna så har flygvapenchef generalmajor Jonas Wikman har fattat beslut om att ställa in årets flygdag.

Grund till beslutet är att det allvarliga säkerhetsläget gör att Flygvapnet behöver prioritera sina huvuduppgifter.

Önskar ni mer information hänvisar jag er till Årets flygdag ställs in - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)