Rekrytering

Publicerad: den 15 februari 2020

Nu rekryterar vi till frivilligbefattningar (X-befattningar) inom  Flygvapnets basorganisation. Mer information finns på bifogat  rekryteringsblad. Se också FVRF informationssida