Om Region Nord

Välkommen till Flygvapenregion Nord.

Vi är en organisation som lyder under Flygvapenfrivilliga (FVRF).

Vi är ca 200 medlemmar varav cirka hälften är ungdomar och vårt upptagningsområde är Norr- och Västerbottens län.

Flygvapenfrivilliga är en organisation som utbildar män och kvinnor för att kunna verka i Flygvapnets och Hemvärnets insatsstyrkor och i internationell verksamhet.
Vi stödjer Försvarsmakten, främst Flygvapnet, som rekryteringsbas för officersutbildning och insatsförband, med frivillig förstärkningspersonal och med stöd till utbildnings- och övningsverksamhet med framför allt instruktörer.

Flygvapenfrivilliga bedriver även en omfattande ungdomsverksamhet.
På köpet får våra medlemmar en meningsfull och utvecklande fritidssysselsättning och en god kamratskap!

Medlemsavgiften är 200 kr /år och betalas in till Plusgiro: 18 08 11-2.
Medlemsavgiften är ett krav för att få delta på våra kurser och ger dig även en försäkring under våra aktiviteter.