FVRF Nord ungdomsverksamhet 2020

 

Du  har säkert upptäckt att vårens ungdomsutbildningar inte kunnat genomföras. Tyvärr är även årets sommarskola inställd. Detta givetvis på grund av rådande omständigheter, med hänsyn tagen till COVID-19 och pågående pandemi. Jag hoppas dock att Du fortfarande är intresserad av FVRF:s ungdomsverksamhet. Verksamheten planeras istället att kunna genomföras som vanligt under hösten. Försvarsmaktens inriktning är att kunna påbörja verksamheten igen vecka 36, beslut om detta tas dock inte förrän vecka 33.

Utifrån förutsättningen att vi kan återuppta ungdomsverksamheten vecka 36 planerar vi att genomföra vapentjänst helgen vecka 36 och CBRN-tjänst helgen vecka 39. Därefter planeras det att genomföras en höstkurs vecka 43-44 (lördag 24 oktober till fredag 30 oktober), samt helgutbildning vecka 46 och vecka 50.

Årets inställda sommarskola kommer att ersättas av introduktionsutbildning helgen vecka 36 och 39 samt med veckokurs vecka 44.

Ytterligare information avseende höstens kurser kommer att skickas ut till Er under vecka 26.

Med förhoppning om att vi ses under höstens utbildningar:

 

 

 

FVRF-N stomplan ungdomsverksamhet höst 2020

Vecka Omfattning Datum Max antal Plats Innehåll

GRUNDKURS

  1. 036 Introduktionshelg (200904-200906) 40 F21, Luleå Introduktion FVRF/FM, rundtur 

F21. 

  1. 039 Introduktionshelg (200925-200927) 40 F21, Luleå Introduktion FVRF/FM, rundtur 

F21. 

  1. 044 Grundkurs (200925-200927) 80 F21, Luleå Exercis, vass egg, sjukvårds-

tjänst, förläggningstjänst, försvarsmaktsinformation. 

  1. 046 Fortsättning grundkurs (201113-201115) 40 F21, Luleå ESO.

 

FORTSÄTTNINGSKURS/LEDARSKAPSKURS/PRAKTIKKURS

  1. 036 Vapentjänst (200904-200906) 40 (tältförläggning) F21, Luleå Vapentjänst .22LR.
  2. 039 CBRN-tjänst (200925-200927) 40 (tältförläggning) F21, Luleå CBRN/brandtjänst.
  3. 044 Höstkurs (201024-201030) 40 Vidsel Sjukvårdstjänst, förläggnings-

tjänst, överlevnadsutbildning, 

vapentjänst .22LR.

  1. 050 Stabs/sambandstjänst (201211-201213) 40 F21, Luleå Samband, lägeskarta, krypto.
  1. 039 Instruktörskurs FVRFN (200925-200927) 10 F21, Luleå Instruktörsutbildning

  (lokal kurs, om medel tilldelas) FVRFN.