Reseräkning

För att erhålla ersättning för dina resor till och från våra kursplatser ska du fylla i en blankett och skicka in.

Vi betalar inte reseersättning för sträckor där vi erbjuder resa med våra egna bussar till våra respektive kursplatser, det vill säga från orterna: Kristianstad, Göteborg och Lund.

FVRF Dokument

För att FVRF ska kunna ersätta din resa, krävs att du bifogar kvitto eller biljett.

Skicka reseräkningen till:

Försvarsmakten

Luftstridsskolan
Frivsektion Ronneby By11
Box 502
372 25 Ronneby