Reseräkning

För att erhålla ersättning för dina resor till och från våra kursplatser ska du fylla FVRF Reseräkning Ungdom och lämna till din kurschef på kursplatsen. Alternativt kan du själv sända in Reseräkningen till (se nedan).

FVRF Dokument

För att FVRF ska kunna ersätta din resa, krävs att du bifogar kvitto eller biljett på alla utgifter du haft.

Skicka Reseräkningen till:

FVRF
Magnus Ladulåsgatan 18
118 66 STOCKHOLM

Alternativt E-post: ekonomi@fvrf.se