Inställda verksamheter

Publicerad: den 15 maj 2020

Vidare har Försvarsmakten beslutat att att ställa in all frivilligverksamhet fram till och med vecka 35. Det påverkar bl a segelflygkursen, sommarkursen, air camp. Vi beklagar såklart det och undersöker huruvida det finns alternativa lösningar t ex ordna en grundkurs som går å¨helgerna under hösten och våren istället för en sommarkurs.