Valberedning öppnar för nomineringar

Publicerad: den 3 november 2019

Lagom till när julmusten börjat fylla affärernas hyllor så är det dags att för dig att fundera på vad du och dina vänner kan bidra med till Flygvapenfrivilliga Region Väst. Därför öppnar nu valberedningen för mottagande av nomineringar. Alla poster går att nominera till, men Regionsordförande (C F7), Styrelseordförande (Patrik Pettersson) och Kassör (Mikael Date) som valdes 2019 kommer ej att behandlas på mötet om inte de väljer att avsluta sitt uppdrag i förtid. Dessa är valda på två år i enlighet med stadgan. Det finns två revisorsposter, två ungdomsledamotsposter, fyra ledamotsposter, en sekreterarpost och en kanslichefspost, vilka ska hanteras på årsmötet.

Alla kan nominera medlemmar till post, men de nominerade skall vara tillfrågade på förhand. Nominering skall vara valberedningen tillhanda per mejl senast 15 december 2019. Nomineringen skall skickas till robert.andersson@fvrf.se. Detta gäller även posterna som ungdomsledamot. I nominering bör nämnas motivering samt kontaktuppgifter till den nominerade. Den nominerade måste betala medlemsavgiften för år 2020 för att kunna föreslås av valberedningen.

Nominering till posterna i valberedningen, sammankallande och två ledamöter, hanteras av styrelsen.