Frivilligpersonal till Flygvapnet

Rekrytering pågår nu!

 

Flygvapnet rekryterar nu frivilligpersonal

Arbetet med att rekrytera personal till förbanden har startat.

Rekryteringen sker efter den prioriteringsordning som flygvapnet beslutat.

Just nu är det Stabsassistenter som rekryteras till Helikopterflottiljen i Linköping

Du som söker är mellan 18 och 52 år, svensk medborgare, fullt frisk och med god kondition. (Rek 2 km 11.30 min plan mark)

Du bor i FVRF region öst. (Östergötland/Södermanland eller i dess närhet)

Stabsassistenter är en nyckelbefattning för ledningsstöd i flygvapnets olika staber, där är stabassistenterna de som sköter löpande stabsbetjäning, tillser att all uppföljning sker samt lägesbilden på staben är fullt uppdaterad. Arbetsuppgiften är skiftande och stimulerande och mitt i händelsernas centrum.

Utbildningsgången är enligt följande.

Introduktionskurs Flygvapnet (två-tre dagar) Presentation av befattningar samt mer om Flygvapnets organisation., lämplighet och säkerhetskontroll inleds.

Grundkurs Flygvapnet (två-tre dagar) Avtal tecknas för de som kommer tas ut till fortsatt utbildning. 

Grundläggande utbildning Frivilligpersonal, GU-F (14 dagar) Detta är grundläggande soldatutbildning och vapentjänst.

Stabsassistentutbildning (14 dagar) Efter fullgjord utbildning kommer du krigsplaceras på den enhet där du kommer tjänstgöra. 

Du kommer teckna avtal om övning/tjänstgöring med ditt krigsförband på upp till ett par veckor om året, utöver det är du givetvis i beredskap om förbandet behöver göra någon insats eller mobiliseras och kommer då att bli inkallad för tjänstgöring.

Befattningen kan erbjuda vidareutbildning och befordringsutbildning efter visad lämplighet och förbandens behov.

För dig som har tidigare utbildning Stabsassistent

Vi kommer skapar en antagningsprocess för er med tidigare godkänd utbildning stabsassistent viken kommer ta hänsyn till individuella behov av komplettering och där efter placering på befattning.

 

Ansökan

Du som inte tidigare är medlem hos oss ansöker via den här sidan.

Du som redan är medlem i Flygvapenfrivilliga ansöker som vanligt via kurskatalogen eller i appen där kursen finns tillgänglig som
"Stabassistenter Flygvapnet v.37 16 sep-18 sep"

Övriga befattningar.

Just nu har vi inte aktiverat övriga befattningar men i korthet kommer dessa att prioriteras ur följande tjänstegrenar

  • Fordonsförare
  • Sjuktransportsoldat
  • Hundtjänstbiträde
  • Förrådspersonal
  • Tross/bevakningssoldat

Du som ansöker för övriga befattningar kommer att bli satt i väntelista på någon av dessa befattningar observera att all rekrytering kommer ske med närhetsprincipen, du måste därmed bo i den region var aktuellt militärt förband finns och när detta förband påbörjar rekrytering mot aktuell tjänstegren kan du bli aktuell för utbildning mot befattning.

Samtliga befattningar har samma utbildningsgång som den beskriven ovan. (Intro, Grundkurs och GU-F sedan befattningsutbildning)

Information om dessa befattningar kommer att publiceras på denna sida.

Ola Malm

Projektledare Avtalspersonal Försvarsmakten