Logga in

Krigsplacering på FlygbasFVRF är samordnande Frivilligorganisation för frivilligpersonal till Flygvapnets krigsflygbaser.
Din befattningsutbildning kommer genomföras av den Frivilligorganisation som ansvarar för just din tjänstegrenVad finns för befattningar just nu?

 Bevakningssoldat - Du tillhör redan krigsorganisation

 

 • Detta innebär att du kan placeras efter överflytt till nytt krigsförband, i detta fallet i Flygvapnet.

 • Du kommer genomgå en kortare utbildning i nuvarande bassystem.

 • Du kan behöva utbildning/repetitionsutbildning på AK5C

 • Registerkontroll/säkerhetsintervju kommer göras och eventuellt prövas du för högre säkerhetsklassning.

 • Skyddsvaktsutbildning behövs, har du förordnande redan så gäller det.

 • Stämmer det ovan nämnda i huvudsak, klicka nedan för att gå vidare med ansökan.

 

Bevakningssoldat - Har militär grundutbildning men saknar nuvarande krigsplacering

 

 • Detta kan innefatta allt från GU-F till GMU eller värnplikt

 • Vi kommer tillsammans med dig bedöma din nuvarande användbarhet.

 • Du kommer genomgå utbildning i bassystemet

 • Du kommer kompletterings utbildas för krigsplacering, detta innefattar bland annat Skyddsvaktsutbildning, Ak5C utbildning samt kompletteringsutbildning för din framtida befattning.

 

Bevakningssoldat - Du har ingen tidigare militär utbildning

 

 • Du kommer genomföra introduktion Flygvapen

 • Du kommer genomföra Grundkurs Flygvapen

 • Genomgå säkerhetsintervju samt Registerkontroll.

 • Grundläggande Utbildning- Frivilligpersonal GU-F (14 dagar)

 • Befattningsutbildning (10 dagar) Fortsatt utbildning grupps strid

 • Fortsättningsutbildning (10 dagar) innefattar skyddsvaktsutbildning och strid)

 • Efter detta kommer du krigsplaceras på krigsflygbas

Stabsassistent flygvapnet

 

 • Du kommer genomföra introduktion Flygvapen

 • Du kommer genomföra Grundkurs Flygvapen

 • Genomgå säkerhetsintervju samt Registerkontroll.

 • Grundläggande soldatutbildning- Frivilliga GU-F (14 dagar)

 • Befattningsutbildning Svenska Lottakåren

 • Efter fullgjord utbildning kommer du placeras i någon av Flygvapnets staber

Fordonsförare Flygvapnet

 

 • Du kommer genomföra introduktion Flygvapen

 • Du kommer genomföra Grundkurs Flygvapen

 • Genomgå säkerhetsintervju samt Registerkontroll.

 • Grundläggande Utbildning- Frivilligpersonal GU-F (14 dagar)

 • Befattningsutbildning Bilkåren

 • Efter fullgjord utbildning kommer du placeras som fordonsförare på flygbas

Maskinförare Flygvapnet • Du kommer genomföra introduktion Flygvapen

 • Du kommer genomföra Grundkurs Flygvapen

 • Genomgå säkerhetsintervju samt Registerkontroll.

 • Grundläggande Utbildning- Frivilligpersonal GU-F (14 dagar)
 • Befattningsutbildning Insatsingenjörerna

 • Efter fullgjord utbildning kommer du placeras som maskinförare på flygbas med olika FältarbetessuppgifterMC- ORDONNANS FLYGVAPNET

 • Du kommer genomföra introduktion Flygvapen

 • Du kommer genomföra Grundkurs Flygvapen

 • Genomgå säkerhetsintervju samt Registerkontroll.

 • Grundläggande Utbildning- Frivilligpersonal GU-F (14 dagar)

 • Befattningsutbildning Frivilliga motorcykelkåren FMCK 

 • Efter fullgjord utbildning kommer du placeras som MC- ordonnans på flygbas

HUNDTJÄNSTBITRÄDE FLYGVAPEN

 

 • Du kommer genomföra introduktion Flygvapen

 • Du kommer genomföra Grundkurs Flygvapen

 • Genomgå säkerhetsintervju samt Registerkontroll.

 • Grundläggande Utbildning- Frivilligpersonal GU-F (14 dagar)

 • Befattningsutbildning Hundtjänstskolan SBK

 • Efter fullgjord utbildning kommer du placeras som hundtjänstbiträde på krigsflygbas (sakkunnig hundtjänst)

Sjuktransport

 

 • Du kommer genomföra introduktion Flygvapen

 • Du kommer genomföra Grundkurs Flygvapen

 • Genomgå säkerhetsintervju samt Registerkontroll.

 • Grundläggande soldatutbildning- Frivilliga GU-F (14 dagar)

 • Befattningsutbildning Försvarsutbildarna, försvarsmedicin

 • Efter fullgjord utbildning kommer du placeras som sjukvårdssoldat på någon av flygvapnets krigsflygbaser