Logga in

X-personal till Flygvapnet

 

Efter ett vi nu har jobbat 18 månader med projektet X-personal till Flygvapnet har frivilligorganisationerna kommit ganska långt med det praktiska kring hur frivilligpersonal skall utbildas mot just Flygvapnet och vilka nätverk som alla frivilligorganisationer behöver för att lösa uppgiften.

Ett antal individer har gått de första utbildningarna i den nya organisationen och väntar nu på nästa steg i utbildningen.

När frivilliga är engagerade går det fort, i detta fall har det gått så fort att vi nu måste pausa all verksamhet. Detta för att det saknas formella beslut från Försvarsmakten avseende några viktiga nyckelfrågor.

Ett formellt beslut behöver utarbetas och fattas för att frivilligpersonal skall kunna placeras i krigsförbanden och därtill även övriga faktorer som medel och uppdrag till förbanden för att kunna stödja rekrytering, utbildning och slutligen krigsplacering av personal.

 

För att alla delar skall komma på plats har vi delgivits ett beslut från Högkvarteret om att alla verksamheter och utbildningar rörande x-personal till Flygvapnet ska pausas med omedelbar verkan.

 

Vi kommer att starta upp verksamhet igen 2022 och det arbete som ni alla har lagt ner i denna utmanande uppgift kommer givetvis inte vara ett ogjort arbete.

För dig som kanske står mitt i en utbildningsgång finns det olika alternativ under denna administrativa ”time out”. Du kan föra en dialog med din egen frivilligorganisation om möjligheter att engagera dig antingen regionalt eller i något av Försvarsmaktens Hemvärnsförband. Målet är att vi inte skall tappa engagerade blivande soldater och specialister bara för att vi för stunden behöver förbereda en välfungerande organisation till den dagen vi återstartar utbildning av X-personal till flygvapnet.

Alla tjänstegrenar som erbjöds på Flygbas finns även i Hemvärnsförbanden.

Till alla kollegor i övriga FFO och regioner vill jag skicka budskapet om att fortsätt med planeringsarbetet då det är väldigt kort tid till 2022.

 

Ola Malm

Projektledare Avtalspersonal Flygvapnet

Flygvapenfrivilligas riksförbund