Unga vuxna (18-25 år)

FVRF Startar upp kurser för åldersgruppen 18–25
Flygvapenfrivilliga startar upp kurs som kommer att ge unga en grund för framtida engagemang inom Försvarsmakten och samtidigt en möjlighet ta sina första steg mot att bli instruktör.


Kursen kommer under 2022 bedrivas som "prov och försök" och kommer att ge ungdomar i åldern 18–25 en möjlighet att starta upp eller förlänga sitt engagemang i i Försvarsmakten. Detta genom att utveckla sitt kunnande som tidigare ungdom i en Frivilligorganisation, eller som helt ny som fått intresse för Försvarsmakten och ser nu möjlighet att ta steget att starta sitt engagemang.
Kursen kommer att ge en fastgrund att stå på innan man påbörjar sin grundutbildning i Försvarsmakten och kommer också att ge en förstegs utbildning i instruktörstjänst, då man under kursen får inledande kunskaper om Försvarsmaktens pedagogiska grunder och prövar på att vara instruktör.
Utbildningen är uppbyggd i två steg, och ger vid godkända utbildningar en behörighet att efter fullgjord grundutbildning, valideras mot IK G del 1 i Försvarsmaktens pedagogiska grundutbildning. Och därmed direkt ansöka om IK G del 2.
I övrigt innehåller kursen utbildning i stridens grunder, viss vapentjänst, boende i olika förläggningar, ledarskap, pedagogik och tillämpningsövning/ar.
Steg 1 kommer att genomföras i Halmstad (FMTS) under perioden v232-234 (13/8-26/8)
Steg 2 kommer att genomföras i Halmstad (FMTS) under perioden v245-247 (12/11-25/11)
Du ansöker via Flygvapenfrivilligas hemsida.


www.flygvapenfrivilliga.se/utbildning/kurskatalog/unga vuxna skede 1 (2).