FVRF Tidningen

I listan till höger hittar du aktuellt och tidigare nummer av FVRF Tidningen.

Tidningen skickas ut till alla medlemmar tre gånger per år. I slutet av april, september och december.

Har du inte fått tidningen? Kontakta oss så hjälper vi dig!


FVRF Tidningen nr 1 20192019-04-265.55 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20182018-12-192.25 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20182018-09-252.93 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20182018-04-261.92 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20172018-01-022.63 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20172017-09-262.35 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20172017-05-122.75 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20162016-12-232.26 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20162016-09-282.53 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20162016-04-272.56 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20152015-12-181.61 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20152015-10-082.08 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20152015-04-283.40 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20142014-12-293.41 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20142014-10-064.86 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20142014-04-252.99 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20132014-01-101.71 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20132013-10-071.96 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20132013-05-091.44 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20122013-01-031.38 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20122012-10-201.30 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20122012-04-202.50 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20112012-01-161.41 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20112012-11-151.22 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20112012-11-1510.14 Mb
FVRF Tidningen dec 20102012-11-150.50 Mb
Skriv ut
 

Utbildningsområden

Som medlem i Flygvapenfrivilliga har du tillgång till ett omfattande kursutbud, se våra kurser under Utbildning/Kurskatalog

Vissa av utbildningarna genomförs av annan försvarsorganisation i samverkan med Flygvapenfrivilliga, se www.frivilligutbildning.se

Underrättelsesoldat

När du genomfört din utbildning till underrättelsesoldat kommer du att placerat i ett hemvärnsunderrättelsekompani. Kompanierna finns över hela landet och är insatsförband med hög prioritet.

Som underrättelsesoldat ska du delta i varierande verksamheter med målsättning att lösa flera uppgifter. Din huvuduppgift är att samla in underrättelser genom fast och rörlig spaning. Dina observationer kommer ligga till grund för högre chefs beslut. Du ska också när det så behövs delta i skydd och bevakning av olika objekt. 

utbområden

Din utbildning till underrättelsesoldat genomförs under två kurser, Grundkurs på 2 veckor, därefter placeras du i ett HvUndkompani. Sedan går du en Fortsättningskurs på 2 veckor, därefter är din fackutbildning klar.

Du kommer sedan, längre fram under din tjänstgöring, få erbjudande om kurser och utbildningar som du behöver och har nytta av i din verksamhet som underrättelsesoldat.

Klicka här! Så se du kurstider, kursplaner samt hur du söker till kurserna.                                                                                       

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

GU-F, är en grundläggande soldatutbildning i första hand för dig som inte gjort värnplikten. Här får du de grundläggande militära kunskaper som krävs för att gå vidare till andra specialiserade utbildningar. Utbildningen innehåller grunderna i inre tjänst, exercis, sjukvård, folkrätt, skyddstjänst, vapentjänst och posttjänst. Kursen avslutas med en tillämpningsövning under några dygn i fält. Läs mer på www.frivilligutbildning.se

Befordringsutbildning

Inom Flygvapenfrivilliga kan du inom vissa fackområden, främst HV Underrättelsetjänst och efter engagemang och studier bli befordrad till högre grad. Hur din befordringsgång ser ut beror på Försvarsmaktens behov, ditt engagemang och din militära bakgrund.

Kompletteringsutbildning

Inom kompletteringsutbildningarna hittar du kurser där du kan fördjupa eller bredda dina kunskaper. Några exempel på kompletteringsutbildningar är: Instruktörstjänst, Ledarskap, HvUnd, CBRN, Överlevnad, Sjukvård, Vapentjänst, mfl.

Vidareutbildning

När du genomfört IK G och IK T med godkända betyg kan du söka vidareutbildning som instruktör till exv, kurschef, handledare mm, se www.flygvapenfrivilliga.se/instruktoer/bli-instruktoer.aspx

Aktuell & Pressklipp

Nyheter

Sök

 


Information från regionernaNordSydVästMittÖstMarkförsvarsförbundet

NIJMEGENMARSCHEN

GENOMFÖRS 16-19 JULI 2019

Försvarsutbildarna har uppdragits av Försvarsmakten att samordna deltagandet från de Frivilliga försvarsorganisationerna i Nijmegenmarschen.

Kortfattat kan detta arrangemang beskrivas som en marsch på 16 mil som ska genomföras under fyra dagar.

För mer information klicka på länken www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen/

FRÅGOR OM MARSCHEN?

Allmänna frågor:
Försvarsutbildarnas Kansli
Tel: 08-587 742 20
E-post: nijmegen@forsvarsutbildarna.se

Marschträning och utrustning:
Lennart Lundberg
E-post: lennart.lundberg@forsvarsutbildarna.se

Övrigtjubileumsskrift

Klicka på boken för att hämta Jubileumsskrift 1962-2012


De frivilliga försvarsorganisationerna,en viktig del av Sveriges försvar.
Klicka på bilden för att läsa pdf-filen.