Markförsvarsförbundet

Markförsvarsförbundet är ett specialistförbund inom FVRF.

Verksamheten är sprungen ur flygvapnets säkförband, tidigare Närskydd och Flygbasjägare, med huvudfokus på strids- och vapenutbildningar. Förbundet fokus är idag HvUnd kurser, Försvarsinformation, Soldatprov och Fysiskt Stridsvärde samt stödja med resurser till både regionerna och centralt. 

Förbundet stöttar även Försvarsmakten med instruktörer, frivillig förstärkningspersonal, och professionella figuranter. Vi genomför även A-/B-styrke uppdrag där vi går i befattning.  Markförsvarsförbundet kommer framöver även stödja Hemvärnets Underrättelsekompanier med rekrytering.


Som medlem får man: 

  • Möjlighet at delta i våra aktiviteter 
  • Möjlighet att gå våra kurser 
  • Möjlighet att anmäla sig till FVRF:s kurser 
  • Tillgång till vår slutna Facebook grupp 
  • Prenumeration på Markförsvarsinfo, vårt nyhetsbrev 
  • Prenumeration på Flygvapenfrivilligas medlemstidning

För att kunna gå kurser och vissa aktiviteter krävs att du har eller går mot avtal inom Hv, Flygvapnets krigsförband, andra delar i totalförsvaret, är anställd inom FM eller är/vill bli instruktör. Betald medlemsavgift är ett krav för deltagande i samtlig verksamhet, medlemskapet ger dig rätt till fria resor och ersättning enligt SGI under kurser. Det ger dig även en försäkring under utbildningen.  


Medlemsavgiften är 200 kr - Den betalas till vårt plusgirokonto (PG) nr: 462291-6. 
GLÖM EJ -  Att ange personnummer, namn samt vilket år avgiften avser på inbetalningen. (ex ÅÅMMDD-XXXX, Namn Namnsson 2019) 


Ny medlemsansökan görs via Bli medlem, välj där Markförsvarsförbundet som  det förbund du söker medlemskap i.

Om du har frågor om vårt förbund eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss via mail: fvrfmf@flygvapenfrivilliga.se

 

MVH

Markförsvarsförbundet