Logga in

Kontakt centralt

Som medlem skall Du i första hand kontakta Din Flygvapenregion.
För centrala frågor kontaktar Du FVRF kansli i Stockholm.

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Magnus Ladulåsgatan 18
118 66 Stockholm

Telefon: 08-514 390 00
Epost: info@fvrf.se

Kontaktpersoner

 

lennart Thomsen 08- 514 392 86, 070-296 23 00

Generalsekreterare.

Leder och samordnar kansliets verksamhet och ger ledningsstöd åt riksförbundsordföranden och riksförbundsstyrelsen. Handlägger frågor avseende riktlinjer, uppdrag och rapporter, huvudmannaskap övergripande, medlemstidningen och landstormsfonden, samt leder och samordnar ungdomsverksamhet. Ansvarar för och leder arbetet med FVRF hemsida och medlemsregister.

 

Tord Wallin 08-514 392 96, 076-135 76 31

Utbildningshandläggare och ungdomsansvarig.

Handlägger genomförande av central vuxenutbildning inkluderande kursadministration, kursanmälan, rapportering. Handlägger och samordnar arbetet med FVRF hemsida och medlemsregister. 

 

Rickard Törnstråle 073-234 46 81

C Utb FVRF

Hanterar ärende avseende instruktörer, kurschefer, AG instruktör, utbildningsfrågor, NBL och stödjer kurschefer och instruktörer.

 

Linda Venström 08-514 392 85, 073-432 43 48

Ekonomiansvarig.

 

aNNA BLOMLÖF 070-292 58 24

Kanslihandläggare.

 

Ola Malm 070-287 99 51

Projektledare X-befattningar till flygvapnet 

 

Kansliet har begränsad bemanning. Vi som arbetar på kansliet är:

Lennart Thomsen, måndag - torsdag
Tord Wallin, måndag - fredag
Linda Venström, måndag - torsdag
Rickard Törnstråle, dagligen på telefon
Ola Malm, måndag - fredag på telefon
Anna Blomlöf, mån-fre 75%


Säkrast når Du oss genom att e-posta den Du söker till: förnamn.efternamn@fvrf.se

Observera att det inte är någon jour vid kansliet och att Du därmed ej kan förvänta dig telefonpassning dygnet runt.

Har Du brådskande frågor till FVRF kansli, under icke kontorstid, som inte
kan vänta till nästkommande vardag kan Du ringa någon av nedanstående personer.

Rickard Törnstråle, 073-234 46 81
Tord Wallin, 076-135 76 31