Kontakt centralt

 

 

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Magnus Ladulåsgatan 18
118 66 Stockholm

Epost: info@fvrf.se

Säkrast när du oss via epost.

Har Du brådskande frågor till FVRF kansli, under icke kontorstid, som inte
kan vänta till nästkommande vardag, kan Du ringa någon av nedanstående personer.

Rickard Törnstråle , 073-234 46 81
Tord Wallin , 076-135 76 31

 

Kontaktpersoner

 

Johan törnqvist 

Generalsekreterare.

070-618 84 68

johan.tornqvist@fvrf.se

 

Rickard Törnstråle 

Utbildningschef.

073-234 46 81

rickard.tornstrale@fvrf.se

 

JAn-Åke Johansson 

Utveckling-och planeringschef.

070-886 98 38

jan-ake.johansson@fvrf.se

 

Tord Wallin 

Utbildningshandläggare och ungdomsansvarig.

076-135 76 31

tord.wallin@fvrf.se

 

Linda Venström 

Ekonomiansvarig.

073-432 43 48

linda.venstrom@fvrf.se

 

aNNA BLOMLÖF 

Kanslihandläggare.

070-292 58 24

anna.blomlof@fvrf.se