FVRF Tidningen

I listan till höger hittar du aktuellt och tidigare nummer av FVRF Tidningen.

Tidningen skickas ut till alla medlemmar tre gånger per år. I slutet av april, september och december.

Har du inte fått tidningen? Kontakta oss så hjälper vi dig!


FVRF Tidningen nr 2 20192019-10-102.73 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20192019-04-265.55 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20182018-12-192.25 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20182018-09-252.93 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20182018-04-261.92 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20172018-01-022.63 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20172017-09-262.35 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20172017-05-122.75 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20162016-12-232.26 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20162016-09-282.53 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20162016-04-272.56 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20152015-12-181.61 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20152015-10-082.08 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20152015-04-283.40 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20142014-12-293.41 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20142014-10-064.86 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20142014-04-252.99 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20132014-01-101.71 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20132013-10-071.96 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20132013-05-091.44 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20122013-01-031.38 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20122012-10-201.30 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20122012-04-202.50 Mb
FVRF Tidningen nr 3 20112012-01-161.41 Mb
FVRF Tidningen nr 2 20112012-11-151.22 Mb
FVRF Tidningen nr 1 20112012-11-1510.14 Mb
FVRF Tidningen dec 20102012-11-150.50 Mb

2017_4

2017_1

2017_2

2017_3

2017_5

2017_6

2017_7


fvrflogo

FVRF behöver egna instruktörer med vinterkompetens

Vi genomför årligen vinterutbildning inom alla regioner i Östersund och Luleå. Efter översynen av kursplan och program, har vi beslutad att varje kurs skall innehålla skidlopp på vitablixten, två nätter i tält och möjlighet att prova på isvaksbad. För denna typ av verksamhet behövs instruktörer med vinterkompetens vilket är en brist.

Nu har vi lyckats få loss fyra utbildningsplatser på Vinterenhetens utbildning i Arvidsjaur i december i år. Det är en krävande men väldigt bra utbildning. Region Norr har fått en plats. Nu uppmanar vi övriga regioner och förbund att uppmuntra era instruktörer som kan tjänstgöra på 2020 års vinterkurs att söka utbildningen.

Du hittar kursen i utbildningskatalogen. 

Välkommen med din ansökan senast 15 oktober.

Älvdalen -18

FVRF-lag kämpade väl på HvSS ungdomstävling

Under helgen v 33 deltog och kämpade 28 FVRF-ungdomar i 7 lag i HvSS ungdomstävling i Vällinge.Många framskjutna placeringar att glädjas åt - och bäst gick det för mixed-lager från Region Öst, som vann sin klass. De "lämnade" 26 lag bakom sig. Bra jobbat..

Mixed 2019

 

fvrflogo

FVRF på Pride festivalståg 3 augusti Stockholm

3 augusti i år genomförs den årliga Pride karnevalen genom Stockholms gator. Försvarsmakten är sedan ett antal en naturlig del i denna manifestation för lika rättigheter och respekt.

Vi inom Flygvapenfrivilliga delar såväl Flygvapenchefens syn på värdegrund och HBTQ som Överbefälhavaren. Om ni ute i regionerna vill stötta denna fantastiska manifestation genom att delta, är vi inom FVRF i år inbjudna att delta.

Det är ett frivilligt initiativ från den enskilde vilket skall tolkas som att endast medlemmar som vill stärka HBTQ-rörelsen skall göra det.

Vad är mer lämpligt att manifestera oss på än genom att bära antingen vår blåa T-shirt, pike- eller Hood-tröjan med trycket Swedish Air force Voluntary som finns på webshopen.

26 juli skall vi anmäla antalet till försvarsmakten, så med hänsyn till semester etc. önskar vi regionvis anmälan senast 24 juli till tord.wallin@fvrf.se. Sprid detta bland era medlemmar i regionerna. Det kommer I N T E betalas ersättning för resor eller andra former för ersättning för att delta i Pride.

 pride

Prideparaden sker lördag den 3:e augusti med start vid Stadshuset cirka 13. Paraden förväntas avslutas cirka 17 vid Östermalms idrottsplats.Uppsamling vid Försvarsmaktens vagn senast klockan 13.00. De har ännu inte fått Paradplaceringen men Försvarsmakten brukar starta lite längre bort längs Norrmälarstrand. Ni kan inte missa dem.

Prideveckan är detta år 29 juli -3 augusti

https://www.stockholmpride.org

Årets tema "Vi behövs"

Under veckan sker flera evenemang och föreläsningar på b.la Pride house, Pride Park och Armémuseet.

 

 

fvrflogo

Är du en rutinerd instruktör som letar efter utmaningar i din Frivilliga försvarsorganisation?

Ett av de naturliga stegen bör vara att tänka sig i en ny roll i kursorganisationen

Info KC

 

Kurschef det naturliga valet. 

Under vecka 947 på FMTS i Halmstad

Utbildar Flygvapenfrivilliga just dig till kurschef.

Kursen går i den administrativa praktikens tecken, och du kommer att lära dig grunderna i planering, genomförande och rapportering av kurser i de Frivilliga Försvarsorganisationerna.

Visst är vi olika, men grunderna är de samma.

Ta steget och din plats på utbildningen som leder dig till nya utmaningar.

Utbildningen söker du via flygvapenfrivilliga.se eller via din frivilligorganisation.

 


 fvrflogo

 

TFÖ2020

 

fvrflogo  

Frivilligåret 2019 är i full sving.                             

Eldställningar IK G

 

Det samlade utbudet av information  - om främst utbildningar - finner du under:

https://www.frivilligutbildning.se/ och /utbildning

 

fvrflogo

Flygvapenfrivilligas Riksstämma i Linköping

Riksstämman genomfördes i Linköping den 13-14 oktober med ett 70 tal deltagare.
Stämman öppnades med ett välkomstanförande av Riksförbundsordförande Anders Karlsson.
Därefter hölls ett antal intressanta föreläsningar av inbjudna representanter från Försvarsmakten och MSB. Utskottsarbetet påbörjades på sen eftermiddag för att upptas under söndagen som avslutades med valberedningens förslag på ny styrelse i Riksförbundet.
Stämmomiddagen avhölls på Flygvapenmuseet där deltagarna förutom en god middag bjöds på förstklassig musik av FVRF musikkår från Nyköping.

Bild 1

Bild2

 Bild 3

Bild 4

 

fvrflogo

Kurs avseende befattningar för frivilliga i FV krigsförband

Försvarsmakten planerar för att tillföra befattningar för frivilliga i FV krigsförband.
Nuvarande planering visar att betydande del av ansvaret för att rekrytera och utbilda denna personal kommer att ges till FVRF regioner. 
I syfte att förbereda för dessa uppgifter kallas företrädare för FVRF regioner och Markstridsförbundet till möte vid HvSS den 27 till 28 oktober

pilotkurs2018

 

fvrflogo

Flygvapenfrivilligas Instruktörskonferens      

                                                         
Helgen den 29-30 september genomfördes den årliga Instruktörskonferensen på HvSS med FVRF som huvudman och kursansvarig.
Under utbildningshelgen deltog ca 32 instruktörer som elever från sju av våra FFO.

 Instruktörskonferens2018

 

fvrflogo

Ny ekonomiansvarig vid FVRF kansli

Linda Venström tog den 10:e september över ansvaret som ekonomiansvarig på FVRF kansli efter Mariana Lindström.

Linda har nyligen fyllt 40 år och bor i Bromma utanför Stockholm tillsammans med man och två barn. Linda har sina rötter i nordvästra Skåne, närmare bestämt i Perstorp, där hon är uppvuxen, men är sedan 14 år tillbaka bosatt i Stockholm. Linda är civilekonom i grunden och hon har arbetat med ekonomi och redovisning inom både större och medelstora bolag i olika typer av branscher, vilket har gett henna en bred erfarenhet.

"Det ska bli väldigt intressant och spännande att lära mig mer om Flygvapenfrivilligas verksamhet. Det känns som att jag kommit till en mycket trevlig arbetsplats med bra stämning. Jag ser jättemycket framemot att börja jobba på kansliet på FVRF", säger Linda.

 Linda V

 

fvrflogo

FVRF fortsätter samarbete med Örebro flygplats

FVRF besökte Örebro flygplats i slutet av augusti för att presentera förutsättningarna för stöd till flygplatsen vid krissituationer. Sedan en tid har EU etablerad ett stort lager i Kristinehamn med nödmaterial som med kort varsel kan lastas på Örebro flygplats och skickas till aktuellt krisområde. För att möjliggöra detta - och andra större åtaganden - behöver flygplatsen möjlighet till förstärkning med personal som kan bistå vid lastning samt andra uppkomna arbetsuppgifter på flygplatsen.

FVRF planerar nu för rekrytering och utbildning av förstärkningspersonal till Örebro flygplats. Detaljer om detta kommer att finnas bland annat i FVRF medlemstidning med utgivning i slutet av september. 

 

Örebro fpl

 

fvrflogo

Projekt Instruktör

FVRF har - som ett tillägg till uppgiften som Huvudman Instruktör - fått i uppdrag att genomföra ett projekt vars syfte är att:

·       öka nyrekryteringen av frivilliga instruktörer till de frivilliga försvarsorganisationerna

·       öka tillgängligheten av befintliga instruktörer ur de frivilliga försvarsorganisationerna

·       utveckla alternativ för vidareutveckling av de frivilliga instruktörerna

Projektet - som leds av Jan Otterström - kommer att ta sin utgångspunkt bl.a från övriga Frivilliga Försvarsorganisationers erfarenheter och synpunkter och pågå till december 2019. Projektet kommer dock att lämna sina rekommendationer och förslag efterhand.

 

Proj Inst

fvrflogo

FM Handledare Utbildningsmetodik

Så har ytterligare fyra elever ur Frivilliga Försvarsorganisationer - tillsamman med elever från Polis, Räddningstjänst och FM - genomfört kursen Handledare Utbildningsmetodik. Ett bra tillskott till FFO utbildningsverksamhet.

Grattis Pia Thörn (FVRF), Johan Strid (FVRF), Hans Klingvall (Försvarsutbildarna) och Adam Hovind (Bilkåren) - önskar Huvudman Instruktör/AG Instruktör.

 

Inför kommande krisberedskapsveckan

KBV_bild 

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp- och ner?

Har du reflekterat över vad det innebär för dig och din familj när vatten, värme, mat, elektricitet, digitala tjänster och kommunikation inte fungerar?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arrangerar i perioden 28 maj till 3 juni en Krisberedskapsvecka där syftet är att öka medborgarnas medvetenhet om samhällets sårbarhet vid en krissituation. Målsättningen med veckan är att öka kunskapen om hur du och din familj bäst förbereder er för samhällskriser och därmed bli bättre rustade för en kris oaktad om den är till följd av naturkatastrof, tekniska fel, höjd beredskap eller krig. Den som är bäst förberedd, kommer att klara sig bäst.

Broschyr med viktig information kommer till dig

I samband med Krisberedskapsveckan kommer en broschyr skickas ut till Sveriges alla hushåll. Broschyren heter "Om krisen eller kriget kommer" och landar i brevlådan den 29 eller 30 maj. Broschyren skickas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på uppdrag av regeringen.

Innehållet i broschyren tar upp hur vi kan bli bättre förberedda på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet. Några saker som broschyren tar upp:

Ditt ansvar och samhällets ansvar.

 • ·         Hur en kris kan påverka samhället och din vardag.
 • ·         Konkreta tips på hur du kan tillgodose ditt behov av mat, vatten och värme samt ta del av samhällsinformation och nyheter.
 • ·         Råd för hur du kan upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
 • ·         Totalförsvar och olika typer av plikt.

Vad kan du som medlem bidra med?

Broschyren kommer att väcka tankar, funderingar och kanske även oro hos många människor. Vid samhällskriser eller om freden hotas behöver vi hjälpas åt. Börja redan idag att prata med kompisarna inom FVRF, grannar och bekanta om vilka förberedelser som kan göras för att underlätta för familjen, närområdet och för hela samhället. Rätt kunskap och beredskap ökar din förmåga att hantera olika händelser. Läs gärna på så att du kan svara på frågor och berätta för andra om hur totalförsvaret och krisberedskapssystemet fungerar. Du kan lära dig mer på webbplatserna nedan. Om du är medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du förmodligen mer än många andra i samhället.

Mer information

 •  ·         DinSäkerhet.se - Tips om hur du kan förbereda dig inför kriser.
 • ·         Krisinformation.se - Samlar information från myndigheter och ansvariga aktörer före, under och efter stora händelser och kriser. Finns även som app     att ladda ned till mobilen.
 • ·         Frivilligutbildning.se - Kontaktuppgifter till alla frivilliga försvarsorganisationer och information om organisationernas utbildningar och verksamhet
 • ·         MSB.se/Krisberedskapsveckan - Mer information om kampanjen

Vill du bli medlem och bidra?

Om du är intresserad av att lära dig mer och göra en insats är du välkommen att bli medlem i Flygvapenfrivilliga. Vi bedriver verksamhet för ungdomar och vuxna i en militär kontext. www.flygvapenfrivilliga.se/bli-medlem

 

Huvudman Instruktör - och ett extra projekt 

FVRF är ansvarig frivillig försvarsorganisation för Huvudman Instruktör - ett arbete som över tid bedrivs inom AG Instruktör med medverkan från Bilkåren, Svenska Lottakåren, Försvarsutbildarna och Sjövärnskåren.

Huvudmannaskapet har av Försvarsmakten fått ett tillägg i form av ett projekt som ska fokusera på tre områden:

 • Att öka rekryteringen till instruktör ur frivillig försvarsorganisation
 • Att öka tillgängligheten av instruktörer ur frivilliga försvarsorganisationer
 • Att utveckla nya vägar för vidareutveckling av instruktörerna ur frivilliga försvarsorganisationer

FVRF avser anställa en projektledare för att arbete inom Huvudmanskap Instruktör med de tre uppgifterna som ingår i projektet.

FVRF söker intresserad med

 • Egna erfarenheter som instruktör och som varit aktiv i frivillig försvarsutbildning unde de senaste åren
 • Egna erfarenheter av att driva projekt (motsvarande)
 • Kontaktnät inom Försvarsmakten - men främst inom de frvilliga försvarsorganisationerna

Låter det intressant ? Vill du veta mer ? - kontakta Jan Otterström, Projektledare FVRF (jan.otterstrom@fvrf.se)

 

Chefsbyte på befattningen Utbildningschef i FVRF

chefsbyte

Steffen Hansen till vänster tar över efter Jan Otterström till höger.

Generalsekreterare Ossi Koukkula ser nöjd ut. 

 

 

Utbildningsåret är i full gång. 

Blivande instruktörer har påbörjat sin utbildning - först ut är Instruktörskurs Grunder i Uppsala. Ett välkommet tillskott av nya instruktörer är på gång.

Dagens trupputbildningspass - Eldställningar:

Eldställningar IK G

Du kan läsa mer om årets utbildningar för kurschefer och instruktörer genom att klicka på BLI INSTRUKTÖR här bredvid eller under fliken UTBILDNING/KURSKATALOG.

Även ungdomsutbildningen är igång - och till Vinterkurserna har många ungdomar sökt sig. För fler av ungdomarna deras första möte med en rejäl vinter - kunskaper för livet

I Älvdalen badar ungdomarna bland annat isvak:

Isvak 2

Isvak 1

 

fvrflogo

Flygvapenchefens Order och FVRF direktiv med anledning av uppropen mot övergrepp, trakasserier och kränkningar. 

Flygvapenchefen har till sina medarbeterae i Flygvapnet gett ut en order med anledning av förekomsten av övergrepp, trakasserier och kränkningar inom Försvarsmakten. Ordern innehåller ett tydligt ställningstagande i frågan samt tydliga konsekvenser för de som inte kan förhålla sig till och leva efter FM Värdegrund. Flygvapenchefens order kan du läsa genom att klicka här FVC Order

FVRF ledning har omsatt Flygvapenchefens order till direktiv för de som är medlemar hos FVRF och verkar i FVRF verksamhet. FVRF direktiv kan du läsa genom att klicka här FVRF Direktiv

 

Ny utbildningschef vid Flygvapenfrivilliga

Steffen

Steffen Hansen anställs som utbildningschef vid Flygvapenfrivilliga. Han tillträder befattningen den 1 februari 2018.  Steffen är överstelöjtnant i Flygvapnet och har en bakgrund som helikopterpilot i arméflyget och Flygvapnet. Han har bland annat tjänstgjort som utbildningsledare vid helikopterflottiljen och genomfört flera internationella uppdrag. Den senaste som stabschef vid FN:s sektor högkvarter i Timbuktu. Steffen är 55 år och bor i Stockholm. Han avgår med flygförarpension från Försvarsmakten.

Steffen Hansen efterträder nuvarande utbildningschef Jan Otterström som under våren 2018 successivt kommer att minska ner på sin verksamhet.

Vi hälsar Steffen Hansen välkommen till Flygvapenfrivilliga. En utförligare presentation kommer i anslutning till tillträdet.

Ossi Koukkula

Generalsekreterare


Ny utbildningshandläggare vid Flygvapenfrivilliga

rickard

Rickard Törnstråle har anställts som utbildningshandläggare vid Flygvapenfrivilliga. Rickard tillträdde sin befattning den 30 oktober 2017.  Rickard är 53 år, bor i södra Sverige och har tidigare arbetat som trafikledare inom ett transportföretag. Rickard är löjtnant och instruktör i FVRF sedan många år tillbaka. Rickard är ledamot i Riksförbundsstyrelsen och i region syd.

Rickard kommer tjänstgöra på FVRF utbildningsavdelning som handläggare. Han kommer att vara involverad i utveckling och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Han kommer också att handleda och stötta kurschefer och instruktörer ute i utbildningsverksamheten.

Ossi Koukkula

Generalsekreterare

 

 

FVRF på HvSS

Den gångna helgen v 33 deltog FVRF med många ungdomar och lagledare i HvSS Ungdomstävling. Sju lag från FVRF fans bland de totalt 70 tävlande lagen.

HvSS 2017

 På bilden - med FVRF alla deltagare - finns:

 - laget från region SYD som vann Pojkklassen

- laget från region SYD som blev trea i Flickklassen

- laget från region ÖST som blev trea i Mixedklassen

- lagledaren från region SYD som fick hederspriset som      

- lagledare för tävlingens bästa lag och alla andra som kämpade väl under tävlingen

 
STORT GRATTIS TILL ER ALLA

fvrflogo                                                

 

Grattis, Ulrika

Den 23 maj erhöll Ulrika Leijon Kronprinsessan Margaretas Landstormsfonds silvermedalj av Kronprinssesan Victoria.

Ulrika är aktiv inom FVRF VÄST - men även i FVRF Riksförbundsstyrelse

Ulrika har uppmärksammats speciellt för sitt engagemang inom ungdomsverksamheten och relationerna med ungdomarna och deras familjer.

ulrikal

                                   

 2017 års utbildningar för kurschefer och instruktörer

instruktstartsidan

Grund- och vidareutbildning för kurschefer och instruktörer 2017 är nu planerade till "tid och rum".

Du hittar detaljerna på www.frivilligutbildning.se och här på www.flygvapenfrivilliga.se

Så nu - botanisera - välj - och anmäl dej. Välkommen.

Är du intresserad av att vara instruktör på någon av kurserna ? - gör en intresseanmälan via info@fvrf.se - så hör vi av oss.

 

Kurschef och instruktör - en efterfrågad resurs

Att de frivilliga försvarsorganisationernas (FFO) kurschefer och instruktörer är en efterfrågad resurs står utom allt tvivel - både inom FFO egna verksamheter och som stöd i Försvarsmaktens verksamhet.

Inst Ungdom

Och som kurschef/instruktör gäller det att inte bara vidmakthålla utan även vidareutveckla sin kompettens - inte minst kräver alla förändringar som sker det. Ett sätt är att nyttja de centrala kurserna för kurschefer och instruktörer.

Så studera höstens utbud av olika utbildningar på www.frivilligutbildning.se och här på www.flygvapenfrivilliga.se - och anmäla dej.

Tough Viking - en kraftansträngning

Att genomföra hinderbanan under Tough Viking är en kraftansträngning och upplevelse utöver det vanliga

Den 23 april genomförde ungdomar ur Region Syd kraftmätningen Tough Viking under FVRF "flagg".

     Tough Viking 12    Tough Viking 11

Emma, Erika, Johanna - som bland annat tagit bilderna, Olivia, Emil, Jacob och Tim - mycket bra jobbat.                                                           

Vill du läsa ungdomarnas reportage -  klicka här

Vill du se fler bilder -   klicka här

                                                         fvrflogo

2016 är här - och inte minst med ett nytt år för den frivilliga försvarsverksamheten - God Fortsättning

I vanlig ordning är det ett digert utbud av olika utbildningar som erbjuds - för dig som vill utveckla dig och ge dig in på ett nytt sakområde - kanske bli instruktör - likväl som för dig som vill fördjupa dig inom det du redan sysslar med.

instruktstartsidan

www.frivilligutbildning.se och här på www.flygvapenfrivilliga.se under fliken Utbildning hittar du det mesta av den utbildning som planeras för 2016.

Välkommen till nytt och spännande frivilligår.

Ett år är till ända

Traditionsenligt har våra ungdomskurser samlats till årsavslutningar ute i våra regioner - umgåtts, gjort något utöver det vanliga, summerat 2015 och tagit sats mot 2016.

Hkp Lin

Som helhet har året varit mycket lyckat - Sommarkurser i ny skepnad som lockat många nya ungdomar att fortsätta i de regionala ungdomsverk-samheterna - detta främst tack vare engagerade instruktörer och ungdomar.

Flyg Sim 

 

Att lära att komma ihåg

För instruktörer ur de frivilliga försvarsorganisationerna arrangeras årligen en instruktörskonferens - i år skedde det på HvSS den 3-4 oktober.

Årets inspiratör var Mattias Ribbing - en minnesmästare - som med fantastiskt engagemang och exempel ur verkliga livet - föreläste om att lära ut och att komma ihåg.

Ett ämne som naturligt ligger en instruktör varmt om hjärtat - och Mattias sätt att förmedla utmaningen säger inte "gör si men inte så" - utan här finns en grundläggande kunskap att - för den enskilde och kurslaget - reflektera över och lära sig tillämpa.

Mattias Ribbing

  

Ungdomstävling i Polen

Det är en tradition - att ungdomar ur FVRF under augusti far till Polen och deltar i ungdomstävlingar - så även i år.

Ny plats - Lublinice utanför Krakow - med nya tuffa utmaningar. Ungdomarna gör mycket bra ifrån sig - i år gick det bäst för flicklaget som placerade sig på bronsplats.

Polen 151

Polen 154

Polen 152

Polen 153

 

Flygvapenchefen på besök

Under sommaren har FVRF genomfört fem Sommarkurser för ungdomar med möjlighet att fortsätta sitt engagemang inom de regionala ungdomsutbildningar som genomförs under övriga delen av året.

Den sista av årets Sommarkurser genomfördes inom FVRF MITT och med stöd från LSS/Uppsala. Kursen - som bland annat hade ett tillämpningsskede på Väddö övningsfält - fick då besök av Flygvapenchefen, generalmajor Micael Bydén.

FVC Väddö 1

Ett uppskattat besök av alla inblandade. Att knyta kontakter tidigt är viktigt - då dagens ungdomar är morgondagens medarbetere inom Flygvapnet.

Specialist i Hemvärnet - det börjar med GU-F

Att utbilda sig till specialistsoldat i Hemvärnet börjar med den två veckor långa grundläggande militärutbildning för frivilligpersonal.

Detaljer om både de olika specialistgrenarna och GU-F kan du läsa om på www.frivilligutbildning.se.

                                       GUF

Anmälan till GU-F gör du via www.frivilligutbildning.se 

Att utbilda instruktörer - att handleda - en konst i sig

Att som instruktör utbilda och handleda andra instruktörer är en spännande uppgift som kräver speciell insyn och förmåga - och utbildade handledare är efterfrågade.

Genom IK Handledning får du grunderna för att engagera dig som "instruktör åt instruktörer"

           Handledare

Du kan läsa mer om kursen och göra din anmälan till kursen via www.flygvapenfrivilliga.se

Att utveckla sig som instruktör

Huvudmannaskap Instruktör har utvecklat och genomför genom FVRF försorg  utbildningar som vänder sig till alla frivilliga försvarsorganisationers instruktörer och funktionärer. I utbildningsutbudet finns bland annat:

- IK Fortsättningsutbildning för dej som är aktiv instruktör men som vill vidareutveckla dej i rollen som instruktör.

IK Fortsättningsutbildning genomförs nästa gång v 545 på F21, Luleå

Inst Ungdom

- IK Ungdomspedagogik för dej som främst arbetar i ungdomsverksamheten. Målgruppen ungdomar skiljer sig avsevärt från vuxna - och det kräver sin instruktör för att ha hand om ungdomar på bästa sätt.

Syftet med kursen - Instruktörskurs Ungdomspedagogik (IK UP) - är att öka kunskapen om och förståelsen för målgruppen ungdomar. En kunskap som kommer väl till pass även utanför den frivilliga försvarsverksamheten.

IK UP genomförs nästa gång v 538 på F7, Såtenäs.

Anmälan görs via www.flygvapenfrivilliga.se eller www.frivilligutbildning.se

FOS på Folk och Försvar

FOS - Frivilliga Försvarsorganisationers Samarbetskommitte - deltar vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Där medverkar våra representanter i olika informationer, diskussioner och event.

Genom ett Pressmeddelande och en PM - Folkförankring och de frivilliga försvarsorganisationerna - ger FOS sin syn på behoven och nyttan av frivilliga försvarsorganisationer i framtiden. Klicka på länkarna så når du respektive underlag.

God fortsättning på 2015 och välkomna till ett nytt år hos FVRF och de övriga frivilliga försvarsorganisationerna.

www.flygvapenfrivilliga.se och www.frivilligutbildning.se

- två givna hemsidor att botaniser på. Här finns bra information samt både möjliga utbildningar och tjänstgöringar att finna - Lycka till.

 Instruktörsutbildningar 2015

2015 års kurser för nya och gamla instruktörer finns nu publicerade på www.frivilligutbildning.se resp www.flygvapenfrivilliga.se.

Bara att gå in - botanisera - och söka. Välkomna.

instruktstartsidan

Instruktörskonferens - en tradition som bär

Årets konferens för instruktörer ur de frivilliga försvarsorganisationerna genomfördes - som vanligt skulle man kunna säga - på HvSS i det vackra Vällinge.

Att under två dagar kunna fokusera med föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och nätverksbyggande kring rollen som instruktör är bra, viktigt      - och inte minst - roligt.

Bland årets föreläsare fanns en som stack ut mer än andra- Stavros Louca - som trollband auditoriet när han presenterade sina ideér och erfarenheter från att inte bara undervisa utan även utveckla ungdomar.

Instkonf 2014 2

Tid för grupparbete, diskussioner är också viktigt - och i mixade grupper från flera organisationer "bär det iväg" ordentligt.

Instkonf 2014 1

FVRF ungdomar trivs på HvSS ungdomstävling

I årets ungdomstävlingar på HvSS deltog sju lag ur FVRF. Genomgående var det bra prestationer från alla lag.

För flicklaget från FVR Mitt - Flygjägarna - gick det mycket bra. De placerade sig två i flickklassen. Bästa svenska lag - endast slagna av ett lag från Estland. Stort grattis.

Flygjägarna

 Framgångsrika ungdomar i Polen

FVRF deltog med två lag i den polska ungdomstävlingen Sports and Defence Championships som i år firade sitt 20-års jubileum.

Det är en tävling över två dagar för ungdomar mellan 16-20 år och omfattar bl.a vapentjänst, sjukvårdstjänst, brandtjänst och inte minst ett antal mycket krävande hinderbanor.

Efter tävlingens båda dagar placerade sig det svenska tjejlaget på en mycket hedrande andra plats.

I laget ingick Amanda Foley, Erika Perleskog, Josefine Berggren, Denusha Sharma och Olivia Rönnqvist - på bilden nedan tillsammans med brigadgeneral Slawomir Kowalski - vars brigad ansvarade för tävlingen - samt överste Jercy Gutowski från det polska försvarsministeriet.

Polen 2014-1

Bland de hinder som skulle passeras fanns bl.a denna å fylld av dygna som skulle passeras via en vajer på 20 meter - ett moment som samtliga svenska tjejer och killar klarade elegant.På bilden är det Olivia Rönnqvist som kämpar sig över dyngan.

Polen 2014-2

  Försvarsinformation - en grund att stå på.

Att informera om och delta i rekryteringen till Försvaret är två av våra uppgifter. För detta krävs kunskaper om - just Försvaret.

Försvarsutbildarna har huvudmannaskapet för att inom den frivilliga försvars-verksamheten utveckla, planera och genomföra kurser i Försvarsinformation.

Ni som redan är aktiva eller vill börja engagera er i dessa två uppgifter - gå in på vår gemensamma hemsida - www.frivilligutbildning.se - och botanisera i informationen om Försvarsinformation. Där hittar ni även information om vilka kurser som finns tillgängliga - och hur ni anmäler er till dessa. 

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga ; GU-F

GU-F är grunden för att forsätta utbildningen mot specilistbefattningar inom Hemvärnet - och också den allmänmilitära grund som krävs för att utbilda sig till instruktör.

GUF

Flera GU-F kommer att genomföras under året. Till dessa kursen - främst de som ska genomföras på sensommaren och hösten - är det just nu aktuellt att anmäla sig. Det kan du göra genom www.frivilligutbildning.se

Vill du vet mer om GU-F och de olika specilistbefattningarna inom Hemvärnet, kan du läsa om det på

- www.frivilligutbildning.se 

startsida gu-f

 

 

Aktuell & Pressklipp

Nyheter

Sök

 


Information från regionernaNordSydVästMittÖstMarkförsvarsförbundet

NIJMEGENMARSCHEN

GENOMFÖRS 21-24 JULI 2020

Försvarsutbildarna har uppdragits av Försvarsmakten att samordna deltagandet från de Frivilliga försvarsorganisationerna i Nijmegenmarschen.

Kortfattat kan detta arrangemang beskrivas som en marsch på 16 mil som ska genomföras under fyra dagar.

För mer information klicka på länken www.forsvarsutbildarna.se/nijmegen/

FRÅGOR OM MARSCHEN?

Allmänna frågor:
Försvarsutbildarnas Kansli
Tel: 08-587 742 20
E-post: nijmegen@forsvarsutbildarna.se

Marschträning och utrustning:
Lennart Lundberg
E-post: lennart.lundberg@forsvarsutbildarna.se

Övrigtjubileumsskrift

Klicka på boken för att hämta Jubileumsskrift 1962-2012


De frivilliga försvarsorganisationerna,en viktig del av Sveriges försvar.
Klicka på bilden för att läsa pdf-filen.