KU Combat Recovery 2013

FVRF och Markförsvarsförbundet deltog i en övning med 6 frivilliga som fick lära sig agera undsättningsstyrka vid Combat Recovery

Personnel Recovery är ett samlingsnamn inom NATO för alla åtgärder, t.ex. diplomatiska eller taktiska, som kan krävas för att undsätta en eller flera personer som på något sätt behöver räddas eller undsättas med hjälp av militär personal.
Combat Recovery innebär undsättning och hämtning av personal under taktiska former, t.ex. piloter som störtat bakom fiendens linjer.

Första steget i en Combat Recovery insats är att lokalisera personen/personerna. Därefter kan man välja metod utifrån bl.a; Är de nödställda skadade? Finns det samband? Finns det egna förband på marken i närheten? Går det att flyga in med helikopter? När det finns samband med personen på marken kan instruktioner och vägledning ges.

Icke-konventionell undsättning
Om det finns ett eget förband i närheten som har möjlighet att undsätta och den nödställde har kapacitet kan icke-konventionell undsättning användas. Då får den nödställde instruktioner att gå i en viss riktning. Där ligger det egna förbandet gömt och när den nödställde kommer i närheten beordras denna att stanna och inta en icke-hotfull position. Medan truppen säkrar gör några en kontroll av den nödställdes identitet enligt SOP Link Up. När identiteten är fastställd tar truppen med sig den nödställde och försvinner tillbaka in i terrängen för vidare hjälp.

Undsättning med helikopter
Efter att helikoptern lokaliserat den nödställde leds den in med visuell signal t.ex. röksignal eller signalspegel. Den nödställde intar en icke-hotfull och när helikoptern tar mark hoppar säkringsstyrkan ut och tar sig fram till de nödställda. Några kontrollerar identiteten medan de andra i styrkan säkrar området. När de nödställdas identitet är säkerställd leds de tillbaka till helikoptern, varefter säkrarna drar sig tillbaka växelvis för att sedan flyga iväg.

Övningen
Vi var 6 frivilliga från Markförsvarsförbundet som fick möjligheten att lära oss mer om hur undsättningsstyrkan arbetar, både med och utan helikopter, initialt med teori kring Personnel Recovery och Combat Recovery och sedan 2,5 dagar med praktiska övningar.

Vi började torröva i terrängen, först icke-konventionell undsättning och sedan simulerade vi helikopter med hjälp av en minibuss. Efter några timmars övning av de olika momenten och metoderna kunde vi kommunicera med enbart handsignaler och ögonkontakt. Det är inte helt lätt att göra sig hörd under rotorn?
Sedan kom den Hkp 10B vi skulle använda och efter en säkerhetsgenomgång blev det dags ta av huvudbonader, ta på hörselkåpor och tillämpa det vi övat in.
Snabbt lärde vi oss att improvisera efter situation och terräng så vi kunde säkra på olika sätt och ändå ta hänsyn till helikopterns säkerhetsvinklar och avstånd, och under de kommande 2 dagarna genomförde vi flera uppdrag där vi evakuerade försvarsmaktspersonal som en del i deras övning.

Vi vill rikta ett stort tack till Försvarsmaktens Överlevnadsskola i samverkan med Säkerhetsförbandsavdelningen som alla bidrog till att göra detta en lärorik, rolig och givande övning!

 

Christopher Holland

Denna artikel har tidigare publicerats i Flygvapenfrivilligas medlemstiding nr 3 2013.