Engagemang

Man kan engagera sig på flera sätt i förbundet och dess verksamhet

  • Instruktör
  • Kurschef
  • Arbetsgrupper
  • Ledning
  • Styrelse

Grunden för verksamheten i frivilligorganisationer är att det genomförs kursverksamhet. Till denna verksamhet behövs instruktörer till de olika momenten samt en Kurschef som ansvarar för kursen och dess genomförande. När du tjänstgör som instruktör får du lön, instruktörsarvode. 

Resterande verksamhet kännetecknas i stort av det frivilliga och oavlönade engagemang som finns i en ideell förening. För att Markförsvarsförbundet ska kunna genomföra sina aktiviteter och kurser behöver dessa planeras, bemanas och budgeteras, samt även utvecklas och kvalitetssäkras. Utvecklingsarbetet gör vi i arbetsgrupper, varje arbetsgrupp har ett specialistområde som t ex HvUnd, Försvarsupplysning eller Fysiskt Stridsvärde. Arbetsgruppen tar även fram detaljerade beskrivningar på innehållet i sina aktiviteter, hur vi genomför dem. 


Varje arbetsgrupp har en chef, som tillsammans med styrelsen bildar ledningsgruppen för förbundet. Ledningsgruppen tittar på och planerar när, vart och vilka som utför våra kurser och aktiviteter. 


Styrelsens ansvar är att titta på vad vi ska göra och diskutera verksamhetsuppdraget och tillhörande budget med centralförbundet. Därefter följer man under året upp ledningens arbete. Styrelserollen, till skillnad mot ledningsgruppen är ett förtroendeuppdrag. Dvs den tillsätts på årsmötet av medlemmarna som deltar.