Markförsvarsförbundet och dess historia

Många tror att vi dök upp från ingenstanns när förbundet bildades 2008, men vår historia började redan under 1990 talet. Som namnet antyder var vår verksamhet främst inriktad mot Flygvapnets säkerhetsförband, men vi arbetede även med andra vapenslog och enheter med liknande arbetsuppgifter.

Det hela började i slutet av av 90-talet då ett par av våra medlemmar satt och utvärderade en genomförd vinterkurs på FVRF:s kursgård Stagården. I diskussionerna blev det rätt klart att många kände att allt för lite gjordes för att tillvarata den kompetens som fanns bland FVRF:s medlemmar med mark/strilförsvarsbakgrund. Diskussionen kom också att innefatta medlemmar med flygbasjägarbakgrund.

Vid tidpunkten för denna diskussion låg mycket fokus på LOMOS, både från FVRF samt flygvapnets sida. Detta ledde till att de medlemmar som valde att stanna inom basorganisationen kände sig bortprioriterade. Diskussionen fortsatta och de kom fram till att man kanske skulle skapa en förening eller grupp som tillvaratog just våra intressen - det var här fröet till Markförsvarsförbundet tog sin start.

Detta var ett kort utdrag från Chronquists berättelse av förbundets bakgrund. Mer finns att läsa i Flygvapenfrivilligas Jubileumsskrift (1962-2012).