Region Öst

Välkommen till region öst!

 

Vi är en region inom Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF). FVRF är en ideell förening och en frivillig försvarsorganisation med tre huvuduppgifter; att informera, rekrytera och utbilda om/till Försvarsmakten.  

Region Öst har ca 400 medlemmar och bedriver sin verksamhet i samverkan med Flygvapnet/Helikopterflottiljen i Linköping och med nära stöd av Helikopterflottiljens Frivilligsektion. Regionen bedriver en omfattande ungdomsverksamhet i form av helgövningar, sommarkurser och vinterutbildningar. Regionen bedriver även medlemsaktiviteter såsom försvars-och totalförsvarsinformation. 

En av regionens viktigaste uppgifter är att ge ungdomar kunskap om Försvarsmakten - främst Flygvapnet - dess verksamhet och vilka möjligheter till fortsatt engagemang som Försvarsmakten och Flygvapnet erbjuder. Viktigt är också att visa på möjligheterna till ett fortsatt engagemang inom FVRF eller annan del av den frivilliga försvarsverksamheten.

 

Är du nyfiken på oss och vår verksamhet ? Kontakta oss via fvro@fvrf.se.

För att bli medlem i Region Öst ansöker du här. 

Medlemsavgiften är 200:-/år och betalas till PG 74 65 93-3.    

Vid betalning av medlemsavgift glöm inte ange namn och personnummer.