Region Öst

Välkommen som medlem i Region Öst

 Information om FVRF Region ÖST

FVRF Region ÖST har ca 300 medlemmar. Vi är en frivillig försvarsorganisation med tre huvuduppgifter: att informera, rekrytera och utbilda. Utöver det är regionens ungdomsverksamhet en stor och viktig verksamhet.

FVRF är av Försvarsmakten utsedd huvudman för Flygbastjänst och Instruktörstjänst Det innebär att FVRF har huvudansvar inom dessa områden gentemot övriga frivilliga försvarsorganisationer. FVRF, som är uppdelad i fem regioner, verkar över hela Sverige.

Region ÖST bedriver sin verksamhet i samverkan med Flygvapnet/Helikopterflottiljen i Linköping och med nära stöd av Luftstridsskolans Frivilligsektion i Malmslätt.

Regionen har även rekryterings- och utbildningsuppgifter inom Hemvärnets Und-kompanier.

En av regionens viktigaste uppgifter är att ge ungdomar kunskap om Försvarsmakten - främst Flygvapnet - dess verksamhet och vilka möjligheter till fortsatt engagemnag som Försvarsmakten och Flygvapnet erbjuder. Viktigt är också att visa på möjligheterna till ett fortsatt engagemang inom FVRF eller annan del av den frivilliga försvarsverksamheten.

Försvarsmakten har behov av frivilliga i sin krigsorganisation. Från 2019 kommer därför regionen att påbörja ett arbete med att rekrytera och utbilda frivilliga mot befattningar i Flygvapnets krigsorganisation.

Är du nyfiken på oss och vår verksamhet ? - kontakta oss via fvro@fvrf.se.

Att ansöka till medelem i FVRF Region ÖST görs via FVRF hemsida och fliken "Bli medlem".                                                                                                   Medlemsavgiften är 200:-/år som betalas till PG 746 593-3    

Vid betalning av medlemsavgift glöm inte ange minst: namn och personnummer. Detta för att kunna registrera din inbetalning rätt.

 ÅRSMÖTET 2020

Årsmötet 2020 kommer att genomföras den 15 februari på Helikopterflottiljen i Linköping. Fullständig kallelse kommer att skickas ut mail-ledes under v 002.             Dagen kommer att innehålla - förutom årsmötesförhandlingar - försvarsupplysning samt information och besök vid Helikopterflottiljen. Enklare förtäring kommer att serveras.

ÅRSMÖTET 2019

Årsmötet genomfördes den 16 mars - och mötet valde för 2019 följande styrelse:

Ordförande Jan Otterström

Vice Ordförande Bernd Priemer

Sekreterare Ellinor Hagman

Kassör Maria Melin

Ledamot/ungdom Lizette Lindberg

Ledamot/ungdom Max Gustafsson

Prioriterade verksamheter för 2019 är:

  • att bibehålla ungdomsverksamheten på nuvarande nivå - men jobba med en ytterligare ökad kvalitet
  • att säkerställa rekrytering och utbildning för vuxna mot befattningar i Flygvapnets krigsorganisation