Region Öst

 Välkommen som medlem i Region Öst

 Information om FVRF Region ÖST

FVRF Region ÖST har ca 250 medlemmar. Vi är en frivillig försvarsorganisation med tre huvuduppgifter: att informera, rekrytera och utbilda om/till Försvarsmakten. Utöver det är regionens ungdomsverksamhet en stor och viktig verksamhet.

FVRF är av Försvarsmakten utsedd huvudman för Flygbastjänst och Instruktörstjänst Det innebär att FVRF har huvudansvar inom dessa områden gentemot övriga frivilliga försvarsorganisationer. FVRF, som är uppdelad i fem regioner och ett Markförsvarsförbund, verkar över hela Sverige.

Region ÖST bedriver sin verksamhet i samverkan med Flygvapnet/Helikopterflottiljen i Linköping och med nära stöd av Helikopterflottiljens Frivilligsektion.

Regionen har även rekryterings- och utbildningsuppgifter inom Hemvärnets Und-kompanier.

En av regionens viktigaste uppgifter är att ge ungdomar kunskap om Försvarsmakten - främst Flygvapnet - dess verksamhet och vilka möjligheter till fortsatt engagemang som Försvarsmakten och Flygvapnet erbjuder. Viktigt är också att visa på möjligheterna till ett fortsatt engagemang inom FVRF eller annan del av den frivilliga försvarsverksamheten.

Försvarsmakten/Flygvapnet har behov av frivilliga i sin krigsorganisation. Från hösten 2021 kommer därför regionen att påbörja ett arbete med att rekrytera och utbilda frivilliga mot befattningar i Flygvapnets krigsorganisation.

Är du nyfiken på oss och vår verksamhet ? - kontakta oss via fvro@fvrf.se.

Att ansöka till medlem i FVRF Region ÖST görs via FVRF hemsida och fliken "Bli medlem".                                                                                  Medlemsavgiften är 200:-/år som betalas till PG 746 593-3    

Vid betalning av medlemsavgift glöm inte ange minst: namn och personnummer. Detta för att kunna registrera din inbetalning rätt.

ÅRSMÖTET 2021

Årsmötet genomfördes den 20 mars som ett digitalt möte - och mötet valde för 2021 följande:

Regionsordförande: Jonas Nellsjö

Regionstyrelse:

Ordförande Jan Otterström

Vice Ordförande Bernd Priemer

Sekreterare Ellinor Hagman

Kassör Stefan Bergendahl - som även valdes till regionens kanslichef

Ledamot Maria Melin

Ledamot Lizette Lindberg

Ledamot Max Gustafsson

Ledamot/ungdom Johanna Ulfves

Ledamot/ungdom Erik Wallin.

Vid årsmötet höll Jonas Nellsjö, C Hkpflj, och FVRF nya generalsekreterare Lennart Thomsen bra och beskrivande anföranden om Försvarsmakten/Flygvapnet/Helikopterflottiljen respektive FVRF.

Att genomföra ett årsmöte digitalt är helt OK - men visst saknas de personliga mötena, dynamiken i rummet med mera.

Men låt oss hoppas på framtida årsmöten då vi åter kan mötas.