Region Öst

Välkommen till region öst

FVRF Region ÖST har ca 300 medlemmar. Vi är en frivillig försvarsorganisation med tre huvuduppgifter: att informera, rekrytera och utbilda om/till Försvarsmakten. Utöver det är regionens ungdomsverksamhet en stor och viktig verksamhet.

FVRF är av Försvarsmakten utsedd huvudman för Flygbastjänst och Instruktörstjänst Det innebär att FVRF har huvudansvar inom dessa områden gentemot övriga frivilliga försvarsorganisationer. FVRF, som är uppdelad i fem regioner och ett Markförsvarsförbund, verkar över hela Sverige.

Region ÖST bedriver sin verksamhet i samverkan med Flygvapnet/Helikopterflottiljen i Linköping och med nära stöd av Helikopterflottiljens Frivilligsektion.

Regionen har även rekryterings- och utbildningsuppgifter mot Hemvärnets Und-kompanier.

En av regionens viktigaste uppgifter är att ge ungdomar kunskap om Försvarsmakten - främst Flygvapnet - dess verksamhet och vilka möjligheter till fortsatt engagemang som Försvarsmakten och Flygvapnet erbjuder. Viktigt är också att visa på möjligheterna till ett fortsatt engagemang inom FVRF eller annan del av den frivilliga försvarsverksamheten.

Försvarsmakten/Flygvapnet har behov av frivilliga i sin krigsorganisation. Från hösten 2022 kommer därför regionen att påbörja ett arbete med att rekrytera och utbilda frivilliga mot befattningar i Flygvapnets krigsorganisation.

Är du nyfiken på oss och vår verksamhet ? - kontakta oss via fvro@fvrf.se.

Att ansöka till medlem i FVRF Region ÖST görs via FVRF hemsida och fliken "Bli medlem".                                                                                 

Medlemsavgiften är 200:-/år som betalas till PG 746 593-3    

Vid betalning av medlemsavgift glöm inte ange minst: namn och personnummer. Detta för att kunna registrera din inbetalning rätt.