Kurssteg

Hur genomförs utbildningen?

Utbildningen genomförs som terminsbunden regional/lokal utbildningsverksamhet oftast under veckoslut. Verksamheten planeras på två terminer/år (tre tillfällen på hösten och fyra tillfällen på våren). Varje utbildningsår motsvarar minst 80 timmars utbildning.

Utbildningen bygger på en stegrande utbildning vilket innebär att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom den planerade verksamheten.

Ungdomsverksamhet

Under din tid i ungdomsverksamheten kommer du ha möjlighet att utveckla dig själv och få nya kunskaper inom flera olika områden. Din utbildningsgång är indelad i tre år där du börjar med en sommarkurs eller grundkurs (SK/GK) och sedan genomför en kurs per år: Fortsättningskurs (FK), Ledarskapskurs (LK) och Praktisk kurs (PK).

Varje utbildningsår består av åtta stycken olika övningshelger som bedrivs på Helikopterflottiljen i Linköping eller på Kvarn. Dessa olika övningar är indelade i två olika faser. 

Kursutbildningsfasen är till för att tillse att just du lär dig det som krävs i din kurs. Detta kan vara allt ifrån att sätta upp tält, första hjälpen eller studiebesök på några av våra militära förband. Här umgås du med dina kamrater från din kurs och ni blir skickliga på ert hantverk. 

Färdighetsutbildningsfasen syftar till att väva samman din utbildning med de övriga kursernas utbildning, så att ni kan arbeta och lösa uppgifter tillsammans i grupper. I slutet av denna fas genomförs slutövning som testar dina och gruppens kunskaper i vad du har lärt dig det gångna året. Under slutövningen genomförs även sommaravslutningen där diplom, märken och utmärkelser delas ut.

För att bli godkänd i din kurs och gå vidare krävs det att du närvarat vid 70% av övningshelgerna och att dina befäl bedömer dig lämplig.