Region Väst

VÄLKOMMEN TILL FLYGVAPENFRIVILLIGA I VÄSTERGÖTLAND, BOHUSLÄN, ÖREBRO LÄN, DALSLAND OCH VÄRMLAND


Vi är en ideell förening och frivillig försvarsorganisation. Vi bedriver en omfattande ungdomsverksamhet i form av helgövningar, sommarkurser och vinterutbildningar. Vi bedriver även vuxenverksamhet genom att vi utbildar instruktörer till de frivilliga försvarsorganisationerna, anordnar GU-F:ar och Military Weekends.  Vi anordnar även aktiviteter såsom studiebesök och middagar exklusivt för våra 400 medlemmar.

Intresserad av att bli medlem? Gör som nedan. Är du redan medlem, men vill bli aktiv? Hoppa till steg 3.

1. Ta kontakt med vårt kansli, uppgifter finner du under fliken ''Kontakt''

2. Efter svar, betala in din medlemsavgift enligt nedan. Medlemsavgiften täcker bland annat försäkring som du behöver ha för att delta i viss verksamhet.

3. Bli aktiv i vår verksamhet! Ungdomskurser, ungdomsaktiviteter och utbildningar för vuxna kräver oftast särskilt antagande och intresseanmälning. Mer information om detta finner du på respektive flik, ''Ungdomsutbildning'' och ''Vuxenutbildning''. Medlemsaktiviteter är öppna för alla medlemmar. 

Medlemsavgift:
200 kronor per år

Postgironr: 4473362-4

Skriv namn och personnummer på inbetalningen. 

 

Hur ett typiskt verksamhetsår kan se ut kan du se på filen ''Typiska verksamhetsåret'' på fliken ''Dokument''. Enbart exempel, stora variationer kan förekomma.