Region Väst

VÄLKOMMEN TILL REGION VÄST!

 

Vi är en region inom Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF). FVRF är en ideell förening och en frivillig försvarsorganisation med tre huvuduppgifter; att informera, rekrytera och utbilda om/till Försvarsmakten.  

Regionen har ca 500 medlemmar och bedriver en omfattande ungdomsverksamhet i form av helgövningar, sommarkurser och vinterutbildningar. Regionen bedriver även medlemsaktiviteter såsom försvars-och totalförsvarsinformation. 

En av regionens viktigaste uppgifter är att ge ungdomar kunskap om Försvarsmakten - främst Flygvapnet - dess verksamhet och vilka möjligheter till fortsatt engagemang som Försvarsmakten och Flygvapnet erbjuder. Viktigt är också att visa på möjligheterna till ett fortsatt engagemang inom FVRF eller annan del av den frivilliga försvarsverksamheten.

 

Är du nyfiken på oss och vår verksamhet ? - kontakta oss via fvrv@fvrf.se.

För att bli medlem i Region Väst ansöker du här.                                                                            

Medlemsavgiften är 200:-/år och betalas till PG 447 33 62-4.

Vid betalning av medlemsavgift glöm inte ange namn och personnummer.