AVSLUTA DELAKTIGHET

AVSLUTA DELAKTIGHET/MEDLEMSKAP I UNGDOMSVERKSAMHETEN

 

Om du mot förmodan inte vill fortsätta med vår ungdomsutbildning ska du göra följande:

  1. Meddela ledningen att du inte vill fortsätta så snart som möjligt: ungdom.vast@fvrf.se

  2. Tillse att din lånade utrustning lämnas tillbaka till Försvarsmakten.
    Detta görs antingen genom att du kommer till en av våra utbildningshelger och lämnar in all din utrustning till oss, skicka med utrustningen med någon kamrat till en utbildningshelg eller skickar utrustningen till FMLOG SeC Såtenäs.
    Kontakt med servicecenter Såtenäs fås via växeln: 0510 47 70 00.

Tänk på att det är du som har kvitterat ut utrustningen och är personligt ansvarig för den utrustning som du har lånat av Försvarsmakten.
Även om kursledningen i FVRF hjälper dig så gott de kan så är det du som är ansvarig för att utrustningen lämnas tillbaka och då i fullgott skick (tort, mögelfritt och helt).

 

Vill du dessutom avsluta ditt medlemskap i Flygvapenfrivilliga ska du meddela detta till vårt kansli på fvrv@fvrf.se