Kursinformation

Nedan kan du läsa om de olika ungdomskurserna och återkommande evanemang som man kan delta i som flygvapenungdom. Kurserna är öppna för svenska medborgare i åldrarna 15 till 20 år.

 

Sommarkurs (SK)

Sommarkursen är grunden till ungdomsverksamheten i FVRF. Det är en kurs på två veckor under sommaren som brukar förläggas i månadsskiftet mellan juni och juli. Eftersom det är en kurs som pågår utan uppehåll i två veckor så bör du innan ansökan fundera ordentligt på om du tror att du kommer klara av att vara borta från hemmet och vänner under så pass lång tid. Kursen innefattar en hel del studiebesök på flottiljens olika verksamheter, exercis (hur man går och står som en militär), förläggningstjänst, bo i logement, bädda säng, sjukvård, sambandstjänst och eventuellt någon form av flygning för att nämna några saker.

Kursen börjar med inryck då du bockas av i vakten (OBS! Du måste ha med gilitig legitimation t ex pass eller nationellt ID-kort), därefter kommer du tilldelas en säng, grupp och pluton för att slutligen pårustas så du får den utrustning som du kommer använda under hela kursen. Resterande del av kursen kommer du att tillbringa med din grupp och pluton mer eller mindre dygnet runt, vilket först kan uppfattas som jobbigt, men snart kommer du få nära vänner och komma in i gruppen så det känns naturligt och tryggt. Plutonen består av 20-30 elever och 3-5 befäl. Om du blir godkänd på SK så kvalificeras du att söka till nästa kurs, Fortsättningskursen (FK).

Fortsättningskurs (FK)

Fortsättningskursen är den andra kursen och är en helgkurs. Kurserna brukar äga rum fredag till söndag, ungefär en helg i månaden, fyra till fem kurstillfällen på hösten och fyra kurstillfällen på våren. Här repeterar du kunskaperna som du har fått i SK och bygger på dessa. Nya kursinslag i FK är bl a utbildning i kallt väder (hur man bör agera i vintermiljö), bygga och sova i en vindskydd och skjuta med Gevär .22 Ungdomsvapen (G.22) . Andra ämnen som kommer vara del av utbildningen är värdegrund, kunskap om Försvarsmaktens uppgift och organisation samt information om de olika frivilliga försvarsorganisationer. Ledarskap kommer även att introduceras i kursen inför de kommande kurserna.

Ledarskapkurs


Kursen är en påbyggnadskurs till fortsättningskursen och här fördjupar du dig ytterligare inom de ämnen som ingår i de två tidigare kurserna. Under kursen ligger tygndpunkten mycket på ledarskapsutbildning och träning i att ta ansvar och leda kamraterna. Framför allt praktiskt tillämpande ledarskapsövningar och upplevelsebaserat lärande kommer du använda. Även hur du planerar en enklare övning enligt FVRF:s och Försvarsmaktens bestämmelser introduceras.

 

Praktikkurs


Den slutgiltiga kursen är kulmen på utbildningen och här kommer du få tillämpa alla erfarenheter som du samlat på dig under de tre föregående kurserna. Här kommer du få analysera olika scenarior utifrån flera ledarskapsmodeller, diskuttera skillad mellan ledarskap och chefsskap. Du kommer lära dig ännu mer om hur man planerar och genomför övningar enligt FVRF:s och Försvarsmaktens bestämmelser. Efter kursen ska du kunna ingå i ett befälslag som biträde och med handledning kunna planera genomföra enklare moment inom de tre första kurserna (SK, FK och LK).

 

 

Vinterkurs


Syftet med kursen är att du genom upplevelser ska utveckla din personliga uthållighet och fysiska förmåga i vintermiljö. Kursen ger dig de första stegen i att känna till och prova på hur vissa grundläggande kunskaper och förmågor tillämpas i vintermiljö. Korta teoretiska introduktionspass följs med prova på-verksamhet i olika former och under praktiska övningar. Du kommer bl a få prova på att framrycka i vintermiljö med hjälp av skidor, bygga förläggning i vintermiljö och ges möjlighet att genomföra ett ensamdygn i vintermiljö.

Grundkrav för att kunna söka:

  • Har genomfört eller genomför Fortsättningskurs
  • Medlem i Flygvapenfrivilliga
  • Högst 20 år vid kursstart
  • Simkunnig 200m
  • Fullt frisk
  • Genomfört utbildning kallt väder och godkänt på provet

Övriga aktiviteter

Här kan du läsa om olika aktiviteter och tävlingar som inte ingår i de övriga kurserna, men som du som aktiv ungdom i FVRF kan söka.

 

Elfsborgsmarschen


Elfsborgsmarschen är en marsch under två dagar i juni i Göteborg som årligen arrangeras av Partille Hemvärnsförening i samarbete med Försvarsutbildarna Göteborg och med stöd av Göteborgs Garnison/Elfsborgsgruppen. FVRF-V har deltagit sedan ett antal år tillbaka med en trupp framför allt bestående av ungdomar. Du kan välja att antingen gå 2 x 25km eller 2 x 40 km. Den första dagen passerar du många av stadens sevädheter inne i själva staden och den andra dagen upplever du en del av den vackra svenska västkusten. Hittills har FVRF åkt ner med de anmälda deltagarna och gemensamt bott på vandrarhem i Göteborg. Varje trupp på de båda sträckorna har ett antal marschvana befäl med sig som hjälper de övriga deltagarna. Om man vill vara med måste man marschträna innan då det är påfrestande och jobbigt. Instruktioner för att delta kommer att presenteras under ordinarie kurs, här på hemsidan och på föreningens facebooksida (FVRF Väst) när anmälan öppnar.

Rikshemvärnschefens ungdomstävling på HvSS


Varje år arrangerar Rikshemvärnschefen sedan mer än 50 år tillbaka en årlig tävling på HvSS i Vällinge för försvarsungdomar i hela landet. Där får du chansen att träffa ungdomar med liknande intressen från andra delar av landet och även från andra frivilligorganisationers ungdomsverksamhet än. Man tävlar i lag om 4 personer (+ ett följebefäl) i olika grenar under två dagar och bor i 20-tält på plats. Deltagandet kostar inget mer än ordinarie medlemsavgift. Instruktioner för att delta kommer att presenteras under ordinarie kurs, här på hemsidan och på föreningens facebooksida (FVRF Väst) när anmälan öppnar.

Ungdomstävlingar utomlands


FVRF har även sammarbete med likande organisationer utomlands och försöker varje år att skicka lag till olika internationella tävlingar. Tidigare år har FVRF skivkat tävlande lag till bland annat Polen och Estland. Det brukar vara ett mycket uppskattat av de ungdomar som blir uttagna efter att ha anmält intresse. Då väljer man ut deltagare från alla fem regioner i FVRF. Håll utkik på föreningens facebooksida (FVRF Väst) och här på hemsidan för mer information eller fråga ett befäl.

 

 

Utbyte med Royal Air Cadets


Sedan några år tillbaka har FVRF ett utbytte med vår brittiska motsvarighet. Då har vi skickat över ett antal ungdomar och följebefäl till Storbritannien där de får se och prova på verksamheten där, och sedan kommer en delegation från Storbritannien och provar på vår verksamhet och får se Sverige. Detta är en mycket uppskattad aktivitet som framför allt vänder sig till elever ur LK2. Till detta så nomineras i regel elever som anses som lämpliga och intresserade av befälen, men fråga gärna dina befäl och är du intresserad så skadar det aldrig att säga att du är intresserad.