Kurskalender

INTERNETKALENDER

 

Nu finns det möjlighet att få påminnelse om alla aktuella centrala och regionala ungdoms kurser direkt i din kalender.
Genom att prenumerera på internetkalendern för din region har du alltid alla kurser uppdaterade i din telefon eller dator.

Ändras någon kurs kommer din kalender automatiskt att uppdateras om du prenumererar men då är det viktigt att du lägger till den rätt.
Väljer man att bara importera den nedladdade filen kommer inga uppdateringar att ske.

Nedan finns instruktioner för att lägga till den som Internetkalender i Gmail och Outlook men det bör inte skilja mycket om du användare en annan klient.

 

GMAIL 

 

Logga in på Gmail via webbläsaren och klicka på menynikonen längst uppe till höger och leta upp appen för Kalender

 

I den vänstra kolumnen klickar du på + ikonen och därefter "Från webbadress"

 

 

I nästa steg klistrar du in adressen https://fvrf.se/fvrf/publik/ungdomskurser_ical.aspx?region=väst för att få kalendern som är anpassad för Region Väst

 

Klicka på "Lägg till kalender" och kalendern ska därefter vara tillgänglig under ditt konto.

 

Outlook

 

Det kan skilja sig lite mellan olika versioner av Outlook men här är en anvisning som bör fungera i de flesta fall.

Öppna kalendern i Outlook och se till att du står på "Start"-fliken och klicka sen på + Öppna kalender och sedan på "Från Internet"

 

I rutan som kommer upp anger du https://fvrf.se/fvrf/publik/ungdomskurser_ical.aspx?region=väst för att få kalendern som är anpassad för Region Väst