Vanliga frågor FAQ

Nedan följer vanliga frågor och funderingar som både elever och föräldrar tidigare har haft. Läs först igenom detta och kvarstår någon fråga kan den ställas till ungdom.vast@fvrf.se

Allmän info


Både ungdomar och föräldrar bör ta del av denna information.

Du måste ha betalat in årets medlemsavgift på 200 kr senast samma dag som övningen börjar (Pgnr: 4473362-4, ange namn och personnummer på inbetalningen så vi vet vem som har betalat). Faktura för medlemsavgiften skickas vanligen ut kring årsskiftet.
Du är själv personlig ansvarig för den materiell som du har kvitterat ut. Om du tappar bort, är oaktsam, missbrukar eller inte lämnar tillbaka din utrustning efter att du har slutat så kan du bli återbetalningsskyldig. Du måste också vårda materiellen mellan varje övning, vilket inkluderar att se till så allt torkar efter varje övning så materiellen inte möglar.
Verksamheten bedrivs på ett militärt skyddsobjekt där det råder fotoförbud. Dvs att det är ett lagbrott att fotografera inne på området. FVRF-V har fotografer som har fått särskilda fototillstånd av säkerhetsavdelningen på F7. Är det något speciellt du vill ha förevigat så prata med ditt befäl.
FVRF-V följer Försvarsmaktens värdegrund och tolererar inte brott mot den. Den som uttrycker sig rasistiskt, sexistiskt eller på annat sätt kränkande mot enskild person eller grupp kan bli avskild från kursen och kommer då få lämna in sin utrustning och köras ut från området.

 

Frågor:

Fråga: Vad behöver jag/min son/dotter ha med sig till ungdomsutbildningen?

Svar: På varje övning skall all utrustning medtagas, giltig svensk legitimation, hygienprodukter samt idrottskläder för både inom- och utomhusbruk. Om så önskas egna underkläder. Elever som tar eller har vid-behovs-medicin skall medtaga dessa och ha dem i höger benficka.

 

Fråga: Jag har några frågor hur ska jag göra?

Svar: 1. Läs FAQ (denna lista). 2. Fråga din son/dotter. 3. Låt din son/dotter fråga en kamrat. 4. Maila ungdomsledningen ungdom.vast@fvrf.se

 

Fråga: Vem kan jag ringa om jag inte kommer i kontakt med min son/dotter?

Svar: Under övning kan du ringa dagbefälet dygnet runt på tele: 0709 - 64 73 35

 

Fråga: Min son/dotter är allergisk. Kan hen ändå vara med?

Svar: Det kan inte vi angöra, utan det får en läkare avgöra. Det som är värt att veta är vi är mycket utomhus under hela året, och det kan förekomma hundar under enstaka övningar.

 Vi kan inte tillgodose alla behov av specialkost. För specifika frågor vänligen kontakta ungdom.vast@fvrf.se

 

Fråga: Kan jag hämta och lämna min son/dotter från övningen?

Svar: Det går bra, ni kan hämta och lämna er son/dotter i vakten, men tyvärr inte åka in på området.

 

Fråga: När och var kan jag hämta och lämna min son/dotter från övningen?

Vi hämtar ungdomar på Grästorps tågstation och vid vakten på F7 mellan 19:00-19:30 på fredagar. Vi slutar i regel 14:30 på söndag och resor kan beställas från Grästorp med avgång fr.o.m 15:15.

 

Fråga: Min ryggsäck har gått sönder vad ska jag göra?

Svar: Om något har gått sönder eller behöver bytas så ska du så snabbt som möjligt kontakta ungdom.vast@fvrf.se och ange:

Vad du behöver byta

Storlek

Namn, kurs och personnummer

 

Fråga: Jag fyller 15 år i september. Kan jag ändå vara med på övningen i augusti?

Svar: Nej, du måste minst ha fyllt 15 samma dag som övningen börjar.

 

Fråga: Jag har permanent uppehållstillstånd, kan jag ändå vara med?

Svar: Nej, eftersom vi är på ett militärt område så är kravet att samtliga ungdomar är svenska medborgare.

 

Fråga: Betalar ni resorna till och från utbildningshelgerna?

Svar: FVRF ersätter transport från hemmet inom regionen (vilket motsvarar Västra Götaland, Dalsland, Bohuslän, Värmland och Örebro län) med bil (1,85 kr/km) och kollektiva färdmedel. För att få ersättning för utlägg vid resor med kollektiva färdmedel måste du bifoga utskrivet kvitto som ska häftas fast vid reseersättningsblanketten.

Reseersättningsblanketter delas ut i slutet av varje utbildningshelg. Då häftas kvittot fast på blanketten, om kvittot inte finns utskrivet och medtaget kan dessa antingen tas med till nästa övning eller så skriver man själv ut reseersättningsblanketten, fylla i på egen hand, häfta fast kvitton och antingen scanna och maila till ungdom.vast@fvrf.se. Mer information och blanketten finns på fliken "Reseräkning".

 

Fråga: Hur bor man under helgen?

Svar: Antingen sover man i logement, blandat killar och tjejer, eller så sover man utomhus i tält med kamin, även där blandat med killar och tjejer. I FK, LK1 och LK2 kan man även få sova i ensamställt, vindskydd och andra provisoriska egenhändigt byggda bivacker. Hygienutrymmena är även gemensamma, dock är alla duschar försedda med antingen duschdraperi eller egen låsbar dörr.

 

Fråga: Vad skiljer de olika kurserna?

Svar: Ungdomsverksamheten består av fyra (4) kurser:

Sommarkursen (SK) som är en två (2) veckor lång sammanhängande kurs (dvs man genomför kursen två veckor i sträck utan avbrott) som äger rum varje år runt slutet av juni och/eller början av juli. Där får man lära sig grunderna och efter genomförd kurs erbjuds man att fortsätta till nästa kurs.

Fortsättningskursen (FK) äger uteslutande rum på helger och är terminsbunden. Då träffas man ca en helg per månad augusti till december och sedan fyra (4) helger till på vårterminen och genomför verksamhet som bygger på det man lärde sig under SK.

Ledarskapskurs (LK) är terminsbunden helgkurs som FK. Här utvecklar man ytligare sina färdigheter och kommer även att utvärdera momenten och övningar utifrån ett pedagogiskt- och ledarskapsperspektiv. Man får ännu mer känna på rollen som chef och lär sig olika modeller för att ge och ta emot feedback. Trots detta ligger tyngdpunkten av kursen på praktiskt genomförande och till del upplevelsebaserat lärande.

Praktisk kurs (PK)) är även den terminsbunden som FK och LK. Detta är den mest avancerade ungdomskursen som vi erbjuder. I detta steg har man en stor erfarenhet från tidigare kurser och kan använda dessa för att än mer analysera, utvärdera, planera och genomföra moment utifrån Försvarsmaktens regelverk. Man kommer lära sig att läsa och skriva övningsplaner inkl riskanalyser, men även både kunna gå in som grupp eller motsv. plutonschef för lägre kurser och lösa enklare uppgifter inom ett befälslag under handledning. Se fliken ''Kursinformation.''

 

Fråga: Vad är vårövningen?

Svar: FVRF-V samarbetar med andra frivilliga försvarsorganisationer i närområdet och varje år samövar vi under Kristi himmelsfärdshelgen (torsdag till söndag). Organisationerna turas årligen om att hålla i övningen vilket innebär att den är på tre olika geografiska platser: U-amf - FöMedC , Göteborg, FVRF-V - F7, Såtenäs och Försvarsutbildarna Bohus-dal - P4, Skövde. Det innebär också att vi under en treårsperiod täcker in alla försvarsgrenarna: Armén, Marinen och Flygvapnet. På samövningarna lär du känna ungdomar från de andra organisationerna som har likande intressen och får dessutom se andra delar av Försvarsmakten vilket mynnar ut i en tävling med grenar som har anknytning till ungdomsverksamheten.

 

Fråga: Vad måste man göra för att få skjuta hos er?

Svar: Varje år genomför vi utbildning för AK5C för de i PK och fyllt 17 år, övriga G22. För att vara med måste man vara med på sjukvårdshelgen (så man har genomfört kamrathjälp) samt varit med på teorihelgen. Saknar man någon av dessa så får man inte vara med och skjuta.

 

Fråga: Hur länge får man vara med?

Svar: Från och med dagen du fyller 15 år till och med året då du fyller 20 år.

 

Fråga: Vad får man lära sig i ungdomsverksamheten hos FVRF-V?

Svar: Kursinnehållet skiljer sig något mellan kurserna. Desto längre man varit med ju mer avancerade övningar får man genomföra och även kunna analysera och man ger mer eget ansvar. Grunderna är dock att lära sig hantera kniv, yxa och såg på ett säkert sätt, sätta upp ett tält och tillbringa nätter i det, veta hur en radio fungerar, montera ihop en radio på ett korrekt sätt och även upprätta samband med hjälp av det. Sjukvård, skytte och förmåga att verka i kallt väder är moment som ingår i utbildningen. Se fliken ''Kursinformation.''

 

Fråga: Jag har socialfobi. Kan jag ändå delta?

Svar: Vi skulle starkt avråda dig från detta då det är en påfrestande utbildning både fysiskt och psykiskt där man kommer tillbringa nästan alla tid, både vaken och sovande nära andra människor.

 

Fråga: Vad kostar utrustningen?

Svar: Hos oss får du utrustningen som krävs då det måste uppfylla särskilda bestämmelser för skyddsklädsel. Den enda kostnaden är medlemsavgiften. Här kommer du utrustas med kläder, ryggsäck, kängor osv. Allt detta skall tas med till varje övning. Däremot behöver du själv bekosta och ta med dig kläder så du kan genomföra fysisk aktivitet både utom och inomhus. Däremot kan du bli ersättningsskyldig om du tydligt missköter, missbrukar eller försummar skötseln av din utrustning.

 

Fråga: Jag vill sluta vad gör jag då?

Svar: Du meddelar kursledningen via ungdom.vast@fvrf.se och lämnar tillbaka den utrustning du har fått låna från förrådet. Alternativen är:

Att komma till en ungdomshelg och lämna dem på plats till kursledningen.
Ge väskorna till en kamrat som fortsätter att gå kvar i ungdomsverksamheten,
Kommer överens om ett annat alternativ via kursledningen.
Läs mer under "Avsluta medlemskap".

 

Fråga: Måste man vara vältränad för att kunna vara med?

Svar: Nej, vi har inga formella fysiska krav eftersom det är en ungdomsverksamhet. Däremot rekommenderar vi att man rör på sig och motionerar för att enklare klara av kurserna som stundtals kan uppfattas som väldigt krävande både fysiskt och mentalt. Vi kommer under kursens gång att genomföra olika fysiska tester framför allt för att du själv ska få en uppfattning om din fysiska status i jämförelse med olika krav som Försvarsmakten har.

 

Fråga: Blir man soldat hos er?

Svar: Nej! Detta är en ungdomsverksamhet som inte utbildar i någon form av strid.

 

Fråga: Blir man del av Försvarsmakten om man går med er?

Svar: Nej, du blir inte en del av Försvarsmakten. Dock kommer du att vara knuten till den eftersom du genom ditt medlemskap i FVRF är skyldig att lyda under flertalet av Försvarsmaktens bestämmelser och värdegrund under övningarna.

 

Fråga: Får man lära sig och skjuta och kriga hos er?

Svar: Nej, du kommer inte att lära sig hur man strider. Däremot så kommer det finnas moment i vapenhantering. Dock innan faktiskt vapenhantering kommer du vara tvungen att skriva ett säkerhetsprov där kravet är alla rätt. Först kommer du lära dig skjuta med luftgevär för att lära dig grunderna i säker vapenhantering, därefter lär du dig gevär kaliber 22 (G22), för i PK kommer du erbjudas möjlighet att prova på att skjuta med AK5C på skjutbana med ett befäl.

 

Fråga: Vad är skillnaden mot er och andra frivilliga försvarsorganisationers ungdomsverksamhet?

Svar: De olika organisationerna har olika inriktningar och det följer även deras ungdomsverksamheter. T ex Frivilliga Radio Organisationens Signalungdom är mer tekniskt inriktade mot just samband och signalering, medan Brukshundsklubben har fokus mer mot hundar och Sjövärnskåren har i sin tur ett fokus mot Marinen och framför allt Flottan. I FVRF har vi dels ett fokus på Flygvapnet, vilket bl a innebär att flygning med militära luftfartyg kan förekomma (OBS! Inte JAS39 Gripen) liksom riktiga flygsimulatorer. Andra fokus är även att ledarskap, pedagogik och Flygvapenanda genomsyra all vår verksamhet. Flygvapenanda innebär bl a att man har ett mer kollegialt bemötande, man ser till kompetens före grad och eftersträvar en helt prestigelös verksamhet. Trots att vi är knutna mot Flygvapnet är majoriteten av våra övningar "gröna", dvs de bedrivs i fältmiljö t ex marsch i skogen och tältförläggning.

 

Fråga: Får jag ta med mig annan uniformspersedel/utrustning som jag köpt?

Svar: Nej, även om du köper eller lånar reglementerad utrustning som är godkänd av Försvarsmakten t ex M90 lätt eller ökenkängor så får dessa inte användas på våra kurser. Detta för att vi dels ska veta vad eleverna har förutrustning och dels för att alla elever ska ha samma förutsättningar oavsett hur mycket pengar familjerna har eller vad deras föräldrar arbetar med. Undantag kan göras med kängor vid större fotbesvär, men dessa undantag fattas av kurschefen i respektive kurs.

 

Fråga: Kan jag få köpa kniv som jag kan få ha med mig på övningarna?

Svar: Kniv kan eleven få ta med sig, dock skall den godkännas av kurschef INNAN. Vi godkänner endast normalastora knivar och inga machettes/mindre svärd. Exempel på knivar som vi godkänner är Mora classic 611/612 samt Mora 2000.

 

Fråga: Hur ska jag göra med min utrustning som behöver tvättas/luktar?

Svar: Vad gäller kläderna så kan de tvättas. Samtliga persedlar har tvättlappar med tvättråd. Fältjackan och fältbyxorna bör inte tvättas med tvål eller mycket tvättmedel då det sköljer ur impregnering, en lätt fuktad diskduk eller disktrasa räcker i regel. Måste du byta väskor eller sovsäck så bör du kontakta ungdom.vast@fvrf.se och begära ett persedelbyte.