Vuxenutbildning

FVRF Väst vill alltid fortsätta utvecklas som föreningen och vi vill utveckla varandra som medlemmar. Det bästa metoden för det är utbildning. Här finns information om utbildningar anordnade både av regionen, förbundet eller andra samarbetspartners.

 

Försvarsinformation


FVRF Väst vill ha fler medlemmar bildade inom området Försvarsinformation. Detta i syfte att öka kunskapen om totalförsvaret inom föreningen samt i framtiden kunna sprida kunskapen till allmänheten. Försvarsutbildarna erbjuder utbildning i Försvarsinformation, vilket är gratis för våra medlemmar. För mer info om utbildning:

https://frivilligutbildning.se/militar/utbildning/

 

Frivillig utbildning


Flygvapenfrivillga är huvudman för samtliga försvarsorganisationers instruktörsutbildningar, med allt från grunder till ungdomspedagogik. Vill du utvecklas och vara med som ledare i våra olika verksamheter, så datum nedan eller besök hemsidan https://frivilligutbildning.se/. Där finns mer information om kurser och utbildningar från samtliga frivilliga försvarsorganisationer. Tag del, sprid till vänner och sök för ökad bildning! Många av utbildningarna kan vara helt gratis för dig som medlem i FVRF.

 

Military weekend 

 


FVRF Väst annordnar regelbundet kursen Military weekend på F7 Såtenäs. Det är en prova-påkurs för personer över 18 år som vill få en inblick i militär verksamhet. Efter genomförd kurs kan man söka GU-F eller Försvarsmaktens grundutbildning för att kunna fortsätta sin utbildning och ingå i ett krigsförband. Inryck börjar på fredag och avslutas på söndag. Under kursen får du låna utrustning och bland annat lära sig mer om ämnen så som Försvarsmaktens värdegrund, exercis, förläggningstjänst, information om Försvarsmakten och de olika frivilliga försvarsorganisationerna samt deras verksamheter. Kursen kan uppfattas som mycket intensiv och är fullspäckad av information.

Mer information om Military weekend finns här https://frivilligutbildning.se/militar/mw/