Kontakt

Region Nord

c/o Mats Järhem Lejdevägen 14F
975 96 LULEÅ

Mobil: Christer Thörnlund 070-690 71 14
Epost: fvrn@fvrf.se
Plusgiro: 18 08 11 - 2