Utbildningssteg

TERMINSBUNDEN VERKSAMHET

Ungdomsutbildningen är uppdelad i fyra olika kurssteg och alla nya medlemmar börjar på Grundkursen (GK) eller Sommarkursen (SK). Kursstegen startar på hösten och slutar på våren, motsvarande skolans läsår. Sommarkursen är lite speciell då den genomförs under ca 2 veckor på sommarlovet och efter den är genomförd påbörjar de eleverna Fortsättningskursen.

Grundkrav för all verksamhet är ett medlemskap i FVRF/frivillig försvarsorg .

Grundkurs (GK)/Sommarkurs (SK)

Innebär den grundläggande kunskapsnivån. Där du som elev får kunskaper om inom den lägsta nivån som individ och i grupp för att kunna hantera materiel, personlig utrustning och gemensamt kunna ordna sig som grupp. Du får också lära dig militära grunder såsom exercis, boende i kasern och i tält samt sjukvård och precisionsskytte med luftgevär eller 22.Long. Studiebesök ingår vanligen också som en del i kursen. Idag genomför vi detta steg enbart sommartid som sommarkurs.

FORTSÄTTNINGSKURS (FK)

innehåller i stort sett samma moment som Grundkursen. Nivån är dock på en mer avancerad nivå som syftar till att befästa grundläggande kunskaper ytterligare och fylla på med en del mer avancerade moment. Kursen ger också en djupare insikt i Försvarsmakten och de frivilliga Försvarsorganisationernas indelning, gruppering och uppgifter med tyngdpunkt på Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga.

Krav för antagning: genomfört grundkurs alt. Sommarkurs med godkänt resultat.

Ledarskapskurs (LK)

 Kursen är en påbyggnadskurs till fortsättningskursen och här fördjupar du dig ytterligare inom de ämnen som ingår i de två tidigare kurserna. Under kursen ligger tyngdpunkten mycket på ledarskapsutbildning och träning i att ta ansvar och leda kamraterna. Framför allt praktiskt tillämpande ledarskapsövningar och upplevelsebaserat lärande kommer du använda. Även hur du planerar en enklare övning enligt FVRF:s och Försvarsmaktens bestämmelser introduceras.

Krav för antagning: genomfört grundkurs med godkänt resultat.

Praktikkurs (PK)

Den slutgiltiga kursen är kulmen på utbildningen och här kommer du få tillämpa alla erfarenheter som du samlat på dig under de tre föregående kurserna. Här kommer du få analysera olika scenarior utifrån flera ledarskapsmodeller, diskutera skillnad mellan ledarskap och chefskap. Du kommer lära dig ännu mer om hur man planerar och genomför övningar enligt FVRF:s och Försvarsmaktens bestämmelser. Efter kursen ska du kunna ingå i ett befälslag som biträde och med handledning kunna planera genomföra enklare moment inom de tre första kurserna (SK, FK och LK).

Krav för antagning: genomfört ledarskapskurs med godkänt resultat.

Vinterkurs

Denna kurs ingår inte i den terminsbundna verksamheten och har egen antagning. Syftet med kursen är att du genom upplevelser ska utveckla din personliga uthållighet och fysiska förmåga i vintermiljö. Kursen ger dig de första stegen i att känna till och prova på hur vissa grundläggande kunskaper och förmågor tillämpas i vintermiljö. Korta teoretiska introduktionspass följs med prova på-verksamhet i olika former och under praktiska övningar. Du kommer bl.a. få prova på att framrycka i vintermiljö med hjälp av skidor, bygga förläggning i vintermiljö.

Grundkrav för att kunna söka:

  • Har genomfört eller genomför Fortsättningskurs
  • Medlem i Flygvapenfrivilliga
  • Högst 20 år vid kursstart
  • Simkunnig 200m
  • Fullt frisk
  • Genomfört utbildning kallt väder och godkänt på provet
  • Ytbildning yxa, såg, kniv

info angående anmälan

För anmälan till samtliga kurser förutom Vinterkursen går ni till denna till denna flik Kurser/Anmälan där ni också kan se samtliga datum och kurser för den terminsbundna utbildningen.

För anmälan till Vinterkursen måste ni gå till den centrala anmälan eftersom detta är en central kurs. Anmälan till denna kurs hittar ni på den centrala hemsidan under fliken Vinterkurs