Ungdomsinformation

 

ÄR DU MELLAN 15-20 ÅR GAMMAL OCH INTRESSERAD AV FÖRSVARSMAKTEN?

Då kan det här vara något för dig! Flygvapenfrivilliga är en organisation knuten till Försvarsmakten och framför allt FLYGVAPNET och vi bedriver verksamhet för ungdomar som vill testa på livet i gröna kläder. Den är öppen för dig från året du fyller 15 och du kan vara med fram till det år du fyller 20 år. Många av våra före detta ungdomar jobbar idag inom Försvaret.

VAD KOMMER JAG FÅ GÖRA?

Det första som händer är att du får ut en uniform på lån. Du kommer sätta upp tält, lära dig använda radio och arbeta i grupp. Du kommer samarbeta med ungdomar som är både yngre och äldre än dig själv. Ni kommer möta utmaningar som kräver att ni jobbar tillsammans och utvecklas.

Fortsätter du inom verksamheten kommer du få flyga, lära dig leda en grupp och skjuta på skjutbana. Extra drivna ungdomar får även chansen att vara med i internationella utbyten, så vad säger du om att representera Sverige i Polen?

VAD ÄR KRAVEN?

Vi kräver av våra medlemmar att de visar varandra respekt. Vi utbildar alla medlemmar i Försvarsmaktens värdegrund, mobbning är inget vi ser mellan fingrarna med.

Du ska vara frisk och vid god kondition, stor del av verksamheten är fysiskt krävande.

Medlemskap i Flygvapenfrivilliga. Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Verksamheten är frivillig och det finns inget krav på hur stort ditt deltagande ska vara.

HUR GENOMFÖRS UTBILDNINGEN?

Utbildningen genomförs som terminsbunden Regional/Lokal utbildning, oftast under veckoslut. Verksamheten planeras över två terminer /år. Varje utbildningssteg innehåller minst 80 timmars utbildning/år. 

Utbildningen bygger på en stegrande utbildningsnivå, vilket innebär att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom den planerade verksamheten.

KURS- OCH ÖVNINGSLEDNING

Kurs- & Övningsledningen är personer som har en bakgrund som yrkesanställda inom FÖRSVARSMAKTEN eller som idag har en anställning inom FÖRSVARSMAKTEN men ser frivilligorganisationen som en otrolig viktig medspelare och samarbetspartner till FÖRSVARSMAKTEN. Och där FLYGVAPENFRIVILLIGA är en naturlig koppling mot FLYGVAPNET.

VERKSAMHETSSÄKERHET

Stödet lämnas av lokal sektion ifrån FÖRSVARSMAKTEN genom Flygvapnets frivilligsektion i Luleå respektive Norrbottens regementes utbildningsgrupper, främst i Umeå. Och på detta sätt säkerställer man även att verksamheten uppfyller de krav på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö som krävs inom all vår verksamhet.

ÖVRIG INFORMATION

När du deltar på en kurs står vi för mat och boende. Du kommer även vara försäkrad genom Flygvapenfrivilligas olycksfallsförsäkring under kurserna, vilket är en del av medlemsavgiften. Klädsel och utrustning står vi för, det du kan behöva ta med är saker som träningskläder, badkläder och hygienartiklar. FVRF ersätter transport från hemmet inom regionen (vilket motsvarar Norr- och Västerbottens län) med bil (1,85 kr/km) och kollektiva färdmedel. För att få ersättning för utlägg vid resor med kollektiva färdmedel måste du bifoga kvitto i pappersform. Mer information om vad som gäller kommer du dock få om du blir antagen till en kurs!

Utbildningen och frivilligorganisationen verkar inom den VÄRDEGRUND som FÖRSVARSMAKTEN och vi som FLYGVAPENFRIVILLIGA har valt att följa. vilket innebär att Du som elev har som ett krav att leva upp till vår syn på VÄRDEGRUND. Detta gäller så klart även de frivilligbefäl som leder verksamheten och anställda i Försvarsmakten som är till för att stödja vår verksamhet.