Övriga ungdomsaktiviteter

RIKSHEMVÄRNSCHEFENS UNGDOMSTÄVLING PÅ HVSS

Varje år arrangerar Rikshemvärnschefen sedan mer än 50 år tillbaka en årlig tävling på HvSS i Vällinge för försvarsungdomar från hela landet. Där får du chansen att träffa ungdomar med liknande intressen från andra delar av landet och även från andra frivilligorganisationers ungdomsverksamhet. Man tävlar i lag om 4 personer (+ ett följebefäl) i olika grenar under två dagar och bor i 20-tält på plats. Deltagandet kostar inget mer än ordinarie medlemsavgift. Instruktioner för att delta kommer att presenteras under ordinarie kurs.

UNGDOMSTÄVLINGAR UTOMLANDS

FVRF har även sammarbete med likande organisationer utomlands och försöker varje år att skicka lag till olika internationella tävlingar. Tidigare år har FVRF skickat tävlande lag till bland annat Polen och Estland. Det brukar vara ett mycket uppskattat av de ungdomar som blir uttagna efter att ha anmält intresse.

UTBYTE MED ROYAL AIR CADETS

Sedan några år tillbaka har FVRF ett utbytte med vår brittiska motsvarighet. Då har vi skickat över ett antal ungdomar och följebefäl till Storbritannien där de får se och prova på verksamheten där, och sedan kommer en delegation från Storbritannien och provar på vår verksamhet och får se Sverige. Detta är en mycket uppskattad aktivitet som framför allt vänder sig till elever ur de högsta nivåerna. Till detta nomineras i regel elever som anses som lämpliga och intresserade av befälen, men fråga gärna dina befäl och är du intresserad så skadar det aldrig att säga att du är intresserad.