Föräldrainformation

Flygvapenfrivilliga Region Nords ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Vi har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Vår ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

För att få delta i ungdomsverksamheten måste ungdomen fylla 15 år det år som ungdomen söker och vara medlem i Flygvapenfrivilliga. Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.

Är ungdomen under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

VERKSAMHETEN SYFTAR TILL ATT;

 • Öka kunskapen om samhällets försvar och i synnerhet om Försvarsmaktens verksamhetsområde och därigenom bidra till totalförsvarets folkförankring
 • Skapa förståelse och intresse för ett militärt försvar och samhällets krishanteringssystem
 • Skapa förutsättningar för framtida engagemang inom samhällets krishanteringssystem, totalförsvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna
 • Bereda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning och gemenskap

VERKSAMHETEN ERBJUDER;

Upplevelser och utbildningsmoment inom ramen för Försvarsmaktens verksamhetsområden

Möjlighet att besöka Försvarsmaktens och samhällets krishanteringsmyndigheters olika verksamhetsställen

Kunskap om:

 • Försvarsmaktens uppdrag och verksamhetsidé
 • Försvarsmaktens organisation
 • Militär grundutbildning, yrkes- och karriärvägar inom Försvarsmakten
 • De frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet, särskilt specialistbefattningar
 • Samhällets krishanteringssystem
 • Civilt försvar
 • Svensk försvars- och säkerhetspolitik

FÖRMÅNER

Det är kostnadsfritt att delta på utbildningarna. Mat och logi betalas av Fa. Vid samtliga utbildningar erhålls även reseersättning. Alla som är medlemmar i Flygvapenfrivilliga är försäkrade.

FÖRSÄKRINGAR

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Flygvapenfrivilligas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen/verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen/verksamheten avslutas.