VINTERKURS 

 

Syftet med kursen är att du ska, genom upplevelser, utveckla din personliga uthållighet och fysiska förmåga. Under veckan får du de första stegen i att känna till och prova på hur vissa grundläggande kunskaper och förmågor tillämpas i vintermiljö. 

Korta teoretiska introduktionspass följs med prova på-verksamhet i olika former och under praktiska övningar.

Kursen genomförs under sportlovsveckorna 7, 8, 9 och 10 på Norrbottens flygflottilj F21 i Luleå. In-och utryckning sker på lördagar.
 

Grundkrav för att kunna söka:

• Genomfört Sommarkurs och påbörjat Fortsättningskursen
• Medlem i Flygvapenfrivilliga
• Utbildning Vass egg
• Utbildning Kallt väder


Har du frågor kontakta tord.wallin@fvrf.se.