Region Syd

VÄLKOMMEN TILL REGION SYD!

 

Vi är en region inom Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF). FVRF är en ideell förening och en frivillig försvarsorganisation med tre huvuduppgifter; att informera, rekrytera och utbilda om/till Försvarsmakten.  

Regionen har ca 900 medlemmar och bedriver en omfattande ungdomsverksamhet i form av helgövningar, sommarkurser och vinterutbildningar. Regionen bedriver även medlemsaktiviteter såsom  försvars-och totalförsvarsinformation. 

En av regionens viktigaste uppgifter är att ge ungdomar kunskap om Försvarsmakten - främst Flygvapnet - dess verksamhet och vilka möjligheter till fortsatt engagemang som Försvarsmakten och Flygvapnet erbjuder. Viktigt är också att visa på möjligheterna till ett fortsatt engagemang inom FVRF eller annan del av den frivilliga försvarsverksamheten.Är du nyfiken på oss och vår verksamhet ? - kontakta oss via fvrs@fvrf.se.

För att bli medlem i Region Syd ansöker du här.                                                                            

Medlemsavgiften är 200:-/år och betalas till PG 249 628-9 alt. SWISH 1233504057.

Vid betalning av medlemsavgift glöm inte ange namn och personnummer.