Kurssteg

 

Ungdomsverksamheten genomförs som fyra kurssteg, alla nya medlemmar börjar med en Grundkurs (GK) under två sommarveckor, även kallad sommarkurs SK. Kursstegen bedrivs parallellt med skolterminerna, förutom sommarkursen som genomförs under sommarlovet. Kurstart för samtliga kurser är under höstterminen.

Sommarkurs (SK)

Sommarkursen är första steget i utbildningssystemet och genomförs under ca 12 dagar på sommarlovet.

Kursen innehåller militära grunder såsom exercis, boende i kasern och i tält samt sjukvård och banskytte. Studiebesök ingår också som en naturlig del i kursen.

Fortsättningskurs (FK)

Efter grundkursen går man vidare till Fortsättningskursen, denna innehåller i stort sett samma moment som Grundkursen, men på en mer avancerad nivå och syftar till att fördjupa kunskaperna från den grundläggande nivån.

Kursen ger också en djupare insikt i Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationernas indelning, gruppering och uppgifter med tyngdpunkt på Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga.

Andra inslag är etik och moral och flygplankunskap.

Ledarskapskurs (LK)

Kursen ger en grundläggande utbildning i ledarskap med fokus på individen och mindre grupper. Teori varvas med praktik. Deltagarna får i slutet av kursen prova att leda elever på fortsättningskursen.

Praktikkurs (PK)

Sista kurssteget är en fortsättning på Ledarskapskurs 1 där djupare kunskaper i att kunna leda sig själv och andra ungdomar. Eleverna i LK2 förbereds också för fortsatt engagemang som funktionär vid ungdomsutbildningen.

Vinterutbildning

FVRF region syd erbjuder deltagare som påbörjat Fortsättningskursen att delta på en vinterfältvecka. Kursen är ett unikt tillfälle att få uppleva den svenska fjällvärden. Skidåkning, bad i isvak och fältdygn i vintermiljö är några ingående delar under veckan.

Vinterutbildningen bedrivs som en fristående kurs och utannonseras till elever som redan deltar i ungdomsutbildningen.

Patrullfälttävlan

Idrottsintresserade deltagare erbjuds att representera FVRF och region syd under olika patrullfälttävlingar under sommarhalvåret. Exempel på detta är Rikshemvärnschefens ungdomstävling på HvSS som går av stapeln i augusti varje år.

internationella utbyten

FVRF har för närvarande ett internationellt utbyte med Storbritannien och vår systerorganisation Royal Air Force Cadets. Varje region får varje år skicka en kille och en tjej att delta vid utbytet. Normalt tar region syd ut två ordinarie elever och två reserver. Alla elever är välkomna att söka och uttagningen baseras på hur aktivt eleven deltar samt vitsord från kurschefer, instruktörer och funktionärer.

Parallellt med utbytet med Storbritannien har FVRF även ett utbyte med Estland, uttagning av elever till detta utbyte sker på motsvarande sätt som ovan.