Styrelse

Styelse med ansvarsområden

Förbundsordförande Lars Bergström lars.bergstrom@mil.se
Styrelseordförande    Mikael Jönsson  mikael.jonsson@deramont.se  
Vice Styrelseordf Mikael Sjöberg mikaelilund@outlock.com
Ungdomsansvarig Axel Boltenberg ungdom.syd@flygvapenfrivilliga.se
Kassör  Åse Elfverson ase.elfverson@telia.com
Kanslichef Lars Pettersson lars.pettersson@fvrf.se
Sekreterare Mikael Sjöberg     mikaelilund@outlook.com
Ledamot Johan Petersson jpet_77@hotmail.com
Ledamot Mats Isgren misg0001@gmail.com 
Ledamot Rickard Törnstråle r.tornstrale@gmail.com
Ledamot Axel Boltenberg Se ovan.
Ledamot Malin Paulsen  malinloppan@live.se


Valberedning

 

Ordförande Bo Paxby bo.paxby@gmail.com
  Claes-Göran Ersing   claes@ersing.se
  Tommy Thulin tommy.thulin@swipnet.se