Styrelse

Styelse med ansvarsområden

Regionsordförande Anders Jönsson anders.u.jonsson@mil.se
Styrelseordförande    Mikael Jönsson  mikael.jonsson@deramont.se  
Vice Styrelseordf Mikael Sjöberg mikaelilund@outlock.com
Utbildningsledare Ungdom Oskar Nilsson  ungdom.syd@flygvapenfrivilliga.se
Kassör  Åse Elfverson aseelfverson@gmail.com
Kanslichef Lars Pettersson lars.pettersson@fvrf.se
Sekreterare Mikael Sjöberg     mikael.sjoberg@fvrf.se
Ledamot Johan Petersson jpet_77@hotmail.com
Ledamot    Rickard Törnstråle r.tornstrale@gmail.com
Ledamot  Malin Paulsen malinloppan@live.se
Ledamot  Oskar Nilsson oskar.nilsson@fvrf.se
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Valberedning

 

Ordförande Bo Paxby bo.paxby@gmail.com
  Kenneth Lundqvist  lq@telia.com
  Tommy Thulin tommythulin5@gmail.com