Kontakt

För allmänna frågor kontakta vår utbildningsledare Ungdom:

Oskar Nilsson (Tfn: 070-444 21 00) 
E-post: ungdom.syd@flygvapenfrivilliga.se 

 

Har du som elev i kurs frågor omedelbart före, under och vid hemresa från kurs kontaktar du din Övningsledare alt din Kurschef på de tfn-nr du fått av dessa vid kursstart.