Kontakter för ungdomsutbildningen

För allmänna frågor kontakta vår ungdomsansvarige:


Axel Boltenberg
E-post: ungdom.syd@flygvapenfrivilliga.se

Om du har anmält dig till en viss kurs, hänvisar vi till övningsledaren ni finner i kursbeskrivningen för respektive utbildningshelg.